Kom af med eternitten

Renosyd åbner op for aflevering eternitplader på Affaldscenter Skårup

Renosyd giver nu private borgere og virksomheder med gyldigt gult eller rødt erhvervskort i Odder og Skanderborg Kommune mulighed for at aflevere mindre mængder eternitaffald nemt og forsvarligt. Ordningen starter op onsdag d. 15. april, hvor Affaldscenter Skårup på Oddervej kan benyttes til aflevering af asbestholdigt affald. Cementbundet asbestholdigt affald er bedre kendt som den bølgede tagbelægning, vi kalder eternit. Det er nu snart 1½ år siden, at Renosyd så sig nødsaget til at lukke for privates aflevering af eternitplader på genbrugspladserne, da det ikke var muligt at efterkomme Arbejdstilsynets anvisninger for sikker håndtering af affaldet. Siden da har Renosyd arbejdet på at få etableret ordninger, der tilgodeser såvel medarbejdernes og kundernes sikkerhed samt serviceniveauet. Hvis asbestholdige tagplader smides i containerne går de ofte i stykker, hvorved der frigives asbestfibre. Dette kan medføre risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft. "Asbestholdigt affald er farligt, og derfor opfordrer vi kraftigt vore kunder til at benytte sig af professionelle tagrenovatører, når taget skal skiftes. De har den fornødne erfaring og det rette sikkerhedsudstyr til at håndtere dette affald," siger Michael Schøt, som er driftchef for Renosyds otte genbrugspladser og og Affaldscenter Skårup.

Kun plader og kun i plast

Det er muligt, at aflevere op til 500 kg. pr. gang. Affaldet skal afleveres på Affaldscenter Skårup, Oddervej 75 i Skanderborg. Her findes Renosyds kontrollerede deponi, der bliver endestationen for eternitpladerne. Der kan afleveres plader i tidsrummet 15:30 til 18:00 hver onsdag. "Det er vigtigt at huske, at alt affald skal være emballeret i to lag klar plast, og at der kun kan afleveres asbestholdigt affald på affaldscenter Skårup. Alt andet affald skal fortsat afleveres på en af Renosyds 8 genbrugspladser" understreger Michael Schøt.

En henteordning er på vej

I løbet af foråret igangsætter Renosyd så den anden ordning, der bliver en henteordning. "Vi vil tilbyde kunder, der ikke selv har mulighed for at køre til Affaldscenter Skårup at afhente mindre mængder asbestholdigt affald hos dem. Hvis man ikke selv har mulighed for at køre, har man måske heller ikke mulighed for at skaffe passende emballage. Derfor er vi ved at få fremstillet noget passende standardemballage, som vi kan udlevere til disse kunder, så vi sikrer forsvarlig håndtering," slutter Michael Schøt.

Publiceret 15 April 2009 13:20