Markedsføringsforeningen accepterer Skovby-projekt

Galten Markedsføringsforening har ingen indvendinger mod etableringen af en dagligvarebutik ved Skovlundvej i Skovby

Mens flere borgere raser mod planerne om etableringen af Rema 1000 ved Skovlundvej i Skanderborg, har Galten Markedsføringsforening ingen indvendinger mod lokalplanen. "Galten Markedsføringsforening ser det som en naturlig udvikling af Galten-Skovby området, at der åbnes mulighed for at udvide udbudet af dagligvaretilbud lokalt i Skovby-området. Om dette kombineres med etablering af boliger er foreningen uvedkommende. Det, der ligger foreningen på sinde, er at der ikke åbnes op for etablering af yderligere detailforretninger i området," skriver formanden for bestyrelsen, Inger Rasmussen i en kommentar til Skanderborg Kommune. "Det er foreningens holdning, at udbygningen af dagligvarehandlen i området skal ske på og i umiddelbar nærhed til Torvet i Galten. Vi mener, at en udbygning af detailhandlen i Skovby-området vil være direkte ødelæggende for den handel, der er i byen i dag og dermed vanskeliggøre en fornyelse eller udbygning af den eksisterende handel i Galten bymidte. Dette vil, på længere sigt kunne føre til en spredning af handlen, som ikke vil være hensigtsmæssig for nogen," fremfører bestyrelsen videre i brevet, der konkluderer: "Galten Markedsføringsforening har derfor ikke en direkte indsigelse til lokalplanforslag, men blot en appel om, at der ikke - hverken nu eller senere i projektfasen - gives tilladelse til en udvidelse af detailhandlen i området ud over etableringen af den skitserede dagligvarebutik".

null

Publiceret 02 March 2009 11:50