Skimmelsvamp i boligen er oftest ikke dækket af husforsikringen. Forsikringen dækker kun udgifter til svampeskader, der er så alvorlige, at træet bliver nedbrudt, og det gør skimmelsvampe ikke.

Skimmelsvamp i boligen er oftest ikke dækket af husforsikringen. Forsikringen dækker kun udgifter til svampeskader, der er så alvorlige, at træet bliver nedbrudt, og det gør skimmelsvampe ikke.

Husforsikringen dækker ikke skimmelsvamp

Selv om din husforsikring har en dækning for råd og svampeskader, skal du ikke regne med, at den dækker skader, som skyldes skimmelsvampe

Af
Af Gusta Clasen

Bolius Boligejernes Videncenter

Det kan være dyrt at renovere et hus, der er blevet slemt angrebet af skimmelsvampe. Men hvis skaden er sket, og dit hjem er blevet invaderet af fugt og skimmel, skal du ikke regne med, at din husforsikring dækker udgifterne til at udbedre skaden. Husforsikringen dækker normalt ikke skimmelskader.

"Husforsikringen dækker kun udgifter til svampeskader, der er så alvorlige, at træet bliver nedbrudt. Men da skimmelsvampe ikke nedbryder træet, dækkes skader efter skimmelsvampe normalt ikke af forsikringen," siger advokat hos advokatfirmaet Kyed og Jybæk, Marie Louise Pind, til Bolius.dk

Følgeskader kan være dækket

Der kan dog være tilfælde, hvor din husforsikring alligevel dækker. Det gælder, hvis skimmelskaden er kommet som en følge af en anden skade, der er dækket af forsikringen.

"Det kan for eksempel være, hvis der opstår skimmelsvamp i en tagkonstruktion som følge af en vandskade. Skimmelsvampeskaden kan også være dækket, hvis den opstår som følge af et sprængt vandrør eller brandslukning," forklarer Marie Louise Pind.

Svært at bevise, hvad der er årsag til skimmelsvamp

Ifølge chefkonsulent Christian Skødt fra Forsikringsoplysningen skal du kunne sandsynliggøre, at der er en sammenhæng mellem den dækningsberettigede vandskade og skimmelsvampen, hvis du skal have forsikringsselskabet til at dække skaden.

"Det er ikke så stort et problem, hvis skimmelsvampen opstår samme sted, som vandskaden optrådte. Men det er mere vanskelligt, hvis skimmelsvampen vokser langt fra stedet, eller først kommer efter lang tid. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tilkalde et firma med speciale i skimmelsvampe for at få en vurdering af, hvad der er årsagen til skimmelsvampen,"siger Christian Skødt til Bolius.


Marie Louise Pind anbefaler, at du søger bistand fra en advokat med forstand på skimmelsager, hvis der er tvivl om forsikringsdækningen.

Hvad gør du, hvis du har haft en vandskade?

"Udtørring, udtørring, udtørring," lyder rådet fra Christian Skødt. Skimmelsvampe kræver høj fugtighed for at kunne vokse, så det er meget vigtigt at få tørret konstruktionerne ordentlig ud, når der har været en vandskade.

"Det er en god idé at aftale med taksatoren fra dit forsikringsselskab, hvad der skal gøres for at udtørre vandskaden, og hvordan det skal kontrolleres, at udtørringen er tilstrækkelig," anbefaler Christian Skødt.

En ejerskifteforsikring kan dække skimmelskader

Hvis du lige har købt en hus, som viser sig at have en skimmelsvampeskade, vil ejerskifteforsikringen i nogle tilfælde dække skaden.

Læs mere om skimmelsvamp i Bolius faktaartiklerne på Bolius.dk.


redaktion@pola.dk

Publiceret 02 March 2009 03:00