Der bliver flere og flere ubemandede benzinstationer i stil med denne fra selskabet OK.

Der bliver flere og flere ubemandede benzinstationer i stil med denne fra selskabet OK.

Fortsat flere ubemandede tankstationer

Af
Af Jens Overgaard

Det bliver stadigt længere mellem servicestationer med en tankpasser af den gamle type. Antallet af bemandende servicestationer falder nemlig støt, mens der bliver flere af de ubemandede. Det viser den seneste opgørelse fra Energi- og olieforum, der repræsenterer oliebranchen.

Mens to ud af tre stationer i 1997 var bemandede, var tallet i 2007 nede på 40 procent ud af i alt godt 2000 benzinstationer. Og tendensen vil fortsætte, vurderer Michael Mücke Jensen, der teknik og miljøchef i Energi- og olieforum.


I samme periode er 500 stationer forsvundet, og der sket en markant forbedring i sortiment og udvalg i butikkerne på de bemandede stationer. Det er især øgede miljøkrav og stigende omkostninger til driften, som gør, at flere forpagtere og selvstændige benzin-forhandlere beslutter at omlægge til ubemandede stationer. Men også en erhvervsudvikling med for eksempel flere storcentre, eller discountbutikker med længere åbningstid, spiller især ind, når vi taler landsbyerne i provinsen.


"Der betyder færre kunder i butikken. Når folk i stigende grad handler ind i storcentrene, rammer det den lille købmand, som benzinforhandleren er," konstaterer Michael Mücke Jensen.


redaktion@pola.dk

Publiceret 02 March 2009 03:00