Vandremuslingen har spredt sig med voldsom fart i de sidste par år. Spørgsmålet er, hvad den vil betyde for søerne omkring Ry og i Gudenå-systemet. Fisker Gert Nielsen, Ry, er her i færd med at rense et net fyldt med vandremuslinger. Privatfoto.

Vandremuslingen har spredt sig med voldsom fart i de sidste par år. Spørgsmålet er, hvad den vil betyde for søerne omkring Ry og i Gudenå-systemet. Fisker Gert Nielsen, Ry, er her i færd med at rense et net fyldt med vandremuslinger. Privatfoto.

Vandremuslingen angriber gudenåen

Foredrag om vandremuslingen og generalforsamling i Ferskvandsmuseumsforeningen

HAVDYR Tirsdag 17. februar klokken 19.30 kan man i Ry-hallens mødelokale høre et foredrag om vandremuslingen. Derefter er der generalforsamling i Ferskvandsmuseumsforeningen. Det er ferskvandsbiolog Frank Jensen fra Naturhistorisk Museum i Århus, som denne aften vil forsøge at kaste lys over spørgsmålet: Er vandremuslingen en ny trussel mod Gudenå-systemet naturlige balance? Vandremuslingen har i de sidste par år spredt sig med voldsom fart i søerne omkring Ry og i dele af Gudenåsystemet. Den ligner overfladisk en lille blåmusling med striber, men vandremuslingen er den eneste ferskvandsmusling, som har skæg. Skægget, som består af en slags silketråde, sætter den i stand til at hæfte sig på næsten hvad som helst, og den kan derfor trives en masse steder, hvor andre muslinger ikke kan leve. I udlandet har den nogle steder givet anledning til store problemer, bl.a. fordi den kan tilstoppe vandrør. Hvad vil den betyde for Gudenåsystemet? Vil den kunne ændre søernes naturlige balance? Foredraget er åbent for alle, og der er gratis adgang.


Vandremuslinger, som har sat sig fast på en anden musling. Privatfoto.

Vandremuslinger, som har sat sig fast på en anden musling. Privatfoto.

Publiceret 04 February 2009 03:00