Det er blandt området ved Dyrehaven, der skabte debat i byrådet.

Det er blandt området ved Dyrehaven, der skabte debat i byrådet.

Stadig jagt i Dyrehaven

Et splittet byråd gav i sidste uge tilladelse til, at der fortsat skal være jagt i Dyrehaven og ved Sortesø

Af
Af Marianne Gay

PLETSKUD Debatten om jagt i bynære område fortsatte i sidste uge i byrådssalen, hvor fem lokalpolitikere stemte imod en fortsat tilladelse til jagtorganisationerne i Dyrehaven og ved Sortesø. Forinden havde et flertal i Forsynings- og miljøudvalget valgt at gå imod anbefalingen fra kommunens tekniske chef, der frarådede jagt på de to områder på grund af deres placering og andre aktiviteter i områderne. Flertallet i forsynings- og miljøudvalget valgte alligevel at tage Dyrehaven og Sortesø med i de områder, der fremover gratis skal stilles til rådighed for lokale jagtorganisationer. Men det var udvalgsmedlemmer Lars Lindencrone Lavridsen(A) og Claus Leick (F) uenige i. "I forvejen mangler vi steder til liv og kreavtiv udfoldelse i Skanderborg. Og derfor vil det være en kæmpe ulempe at give tilladelse til jagt i blandt andet Dyrehaven, da det afskærer mange andre fra at bruge arealerne på samme tid," sagde Claus Leick, der sammen med Lars Lindencrone (S) undrede sig over, at brug af arealerne tilmed skulle være vederlagsfri. "Det kan ikke være kommunens opgave at stille gratis jagt til rådighed. Andre dyre fritidsaktiviteter som ridning og golf stiller vi jo heller ikke til rådighed. Og i et moderne samfund hører jagt altså ikke hjemme i bynære områder," lød beskeden fra Lars Lindencrone (A), der stemte imod udvalgets forslag. Det samme gjorde partimedlemmerne fra det Radikale venstre, der foreslog et totalforbud af jagt på kommunale områder, udover ænder og råger, hvis bestanden skulle blive for stor. Men den holdning stod Mie Bergman og Tage Nielsen alene med, og 23 byrådsmedlemmer afgjorde at, det fortsat er muligt for de 1.300 jægere i kommunen at lade bøssen i Dyrehaven og skyde vildt ved Sortesø.

Publiceret 02 December 2008 03:00