Medlem af menighedsrådet for Sct. Sørens Kirke Søren Frandsen, Lene Mollerup fra Øm Klostermuseum, sognepræst Henrik G. Lund og Peter Jøhnk, menighedsrådsformand foran den udsigt de frygter vil blive skæmmet af grusgrav. De står på kirkegården foran kirken og i baggrunden, bag skorstenen, anes det område der er planlagt til grusgrav. Foto Kian Johansen

Medlem af menighedsrådet for Sct. Sørens Kirke Søren Frandsen, Lene Mollerup fra Øm Klostermuseum, sognepræst Henrik G. Lund og Peter Jøhnk, menighedsrådsformand foran den udsigt de frygter vil blive skæmmet af grusgrav. De står på kirkegården foran kirken og i baggrunden, bag skorstenen, anes det område der er planlagt til grusgrav. Foto Kian Johansen

Sandet kom bag på Gl. Ry

Høringer og regionsplan om grusgrav tilbage i 2007 er gået over hovedet på Gl. Rys borgere. Derfor er grusgrav ved Rodelundvej tæt på

En del beboere i Gl. Ry og omegn fik et chok, da de fornylig opdagede, at der er planlagt en grusgrav på Rodelundvej. Men alle formalia er overholdt, bedyrer direktør for Østjydsk Grus, Knud Mikkelsen. Han anser beslutningen for at være så tæt på, at der ikke er tvivl om at der kommer en grusgrav, men til gengæld vil han og ejerne bag, Morten Holl og Finn Sørensen gerne i dialog med områdets beboere om evt. løsninger ved cykelstien og andre praktiske løsninger ved grusgraven. Men beboerne mener, at grusgraven, der skal ligge ved Rodelundvej mellem Gl. Rye og Ry, vil skæmme områdets unikke natur og skabe trafikproblemer. "Det er fuldstændig vanvittigt at anlægge en grusgrav her, Ligesom man graver grus væk, så graver man også historie væk.", mener sognepræst Henrik G. Lund, der står io spidsen for en klage sendt til Byrådet. Bag ham står resten af menighedsrådet og museumsleder Lene Mollerup. De peger på, at grusgaven vil skæmme det historiske miljø i området. 600 meter væk ligger Sct. Sørens Kirke og i umiddelbar nærhed findes den historiske middelaldersti, hvor pilgrimme siden Middelalderen har begivet sig fra Falgårde og op til Sct. Sørens Kirke, der er nationalt fredet. I umiddelbar nærhed af den planlagte grusgrav, på begge sider af Rodelundvej findes der jernalderbebyggelser, oplyser Lene Mollerup. Men det 11 hektar store område på Rodelundvej 7 er ikke fredet af disse hensyn. Det er firmaet Østjydsk Grus A/ S, der søger tilladelse til at lave grusgrav i ti år og årligt grave 300.000 kubikmeter sand væk. Der har været gisninger om, at transporten fra grusgraven vil være dobbelt så stor, fordi grusgraven skal fyldes op igen, men det afviser Østjydsk Grus A/S. Vi har fået afslag på at fylde op med såkaldt byzonejord, så nu skal vi søge fra gang til gang, og der må kun lægges "jomfruelig" jord i grusgraven. En anden frygt har været at ejendomme bliver opkøbt i området, for at grusgraven kan udvides. "Det er ikke korrekt, Morten Holl har opkøbt Rodelundvej 5 af etiske årsager. Ejendommen var til salg for et år siden og han han kunne ikke forsvare, at en køber skulle bo ved siden af en grusgrav. Derfor er ejendommen udlejet og lejer ved godt at der kommer en grusgrav," fortæller Knud Mikkelsen. Direktør Knud Mikkelsen stiller sig uforstående over for protesterne, da alle krav er opfyldt, og området er godkendt af regionen til indvinding af råstoffer. Det er dog Skanderborg Kommune, der sidder med den endelige afgørelse. Men der skal væsentlige argumenter på bordet, før der kan blive tale om et afslag, fordi der ligger en regionsplan for området. Om sagen Skanderborg Kommunes Teknik og Miljø afdeling skal give tilladelse til eller afslag på, om entreprenørfirmaet Østjydsk Grus A/ S må etablere en grusgrav ved Rodelundvej mellem Gl. Ry og Ry. Beboere i Gl. Ry vil ikke have grusgrav i nærheden. De hævder, at det vil skabe store trafikale problemer samt ødelægge naturen, som de mener er enestående. Området, hvor Østjydsk Grus A/ S har søgt om gravetilladelse, er ifølge Region Midtjyllands Råstofplan 2008 udlagt til at være graveområde. Kommunen skal give den endelig tilladelse. Beboere i området har klagefrist til 1. oktober. Et afslag kræver væsentlige argumenter, for eksempel vigtige arkæologiske fund. Får Østjydsk Grus A/ S tilladelsen, skal sagen fire uger i offentlig høring, hvor der kan argumenteres mod beslutningen og gøres indsigelse. Både Østjydsk Grus A/ S og modstanderne af grusgraven kan klage til Naturklagenævnet.

Publiceret 01 October 2008 13:00