Kvit smøgen, det er ikke sejt at ryge, og det passer ikke, at alle dine klassekammerater har prøvet det.

Kvit smøgen, det er ikke sejt at ryge, og det passer ikke, at alle dine klassekammerater har prøvet det.

Unge skal kvitte smøgen

Skanderborg Kommune satser på en forebyggelsesindsats mod rygning og risikoadfærd for alle 6. klasser og deres forældre

7. klasse byder på lejrskole, konfirmation og måske et skifte til en ny skole, men det er også den tid, hvor mange børn og unge begynder at eksperimenterer med tobak og alkohol. Undersøgelser viser, at jo tidligere eksperimenterne begynder, jo større er chancen for, at den unge udvikler et misbrug eller andre problemer senere i livet. "Hvis vi ønsker at forebygge rygning, stoffer og kriminalitet og overdreven brug af alkohol, skal der gøres en indsats, inden de første eksperimenter går i gang. Vi ønsker også, at forældre og lærere føler sig rustet til den opgave, det er at støtte børnene i gennem de næste år, og vi vil også opfordre dem til at støtte hinanden ved at have klare aftaler," siger Kristian Kilt, SSP-konsulent i Skanderborg Kommune.
Skræmmekampagner har tidligere vist sig ikke at have den store effekt over for de unge. De metoder, der i stedet har vist sig at have størst effekt, arbejder med sociale normer og misforståelser.
"De unge tror tit, at andre i gruppen har prøvet mere, end de selv har. Kombineret med praleri gør det, at de unge tror noget om de andre, som ikke passer, og derfor kan de føle sig presset til at prøve noget, de endnu ikke er klar til," forklarer Kristian Kilt og tilføjer, at den samme misforståelse også kan medføre, at forældre for tidligt giver børnene for frie rammer i forhold til eksempelvis alkohol.
Derfor har Skanderborg Kommune i samabrjde med Silkeborg kommune udviklet et koncept med navnet: "Hvad jeg tror om andre...", der bliver søsat blandt kommunens 6. klasser og deres forældre i denne måned med det håb, at der bliver længere mellem rygerne, og opfattelsen af de andres erfaringer bliver mere virkelighedsnær.

Hvad jeg tror..

• Alle 6. klasse elever har udfyldt et spørgeskema om deres egne og andres rygevaner. • I september og oktober får klasserne to gange besøg af en sundhedsplejerske, som gennemgår resultaterne. Sammen prøver de at finde ud af, hvorfor de unge tror noget om andre, som ikke passer, og hvad de sammen kan gøre for at udrydde de sociale misforståelser. • Mellem de to sundhedsplejerskebesøg vil alle forældre blive indkaldt til et møde med SSP, hvor de hører om resultaterne af undersøgelsen i barnets klasse.

Publiceret 03 September 2008 15:28