Kom videre med en mentor

Nyt mentornetværk skal hjælpe kvinder emd anden etnisk baggrund til at komme videre i forhold til uddannelse og job

Er du en flygtninge-eller indvandrerkvinde i Skanderborg Kommune og kunne du tænke dig en dansk kvinde som mentor i forhold til at komme i gang eller videre med uddannelse eller job? Eller er du en dansk kvinde, der gerne vil bruge tid en gang om måneden på at være mentor for en kvinde med anden etnisk baggrund? Tillid, fortrolighed og viden fra kvinde til kvinde. Så simpel er idéen bag Kvinfo's metornetværk, der tidligere har vundet "Årets Integrationspris for det offentlige arbejdsmarked". Netværket har i dag 3.000 deltagere i Århus, Esbjerg, Aalborg.
Nu er mentorordningen rykket til Skandeborg, og interesserede inviteres til informationsmøde onsdag den 17. september 2008 kl. 17.00 i beboerhuset på Poul la Coursvej 31 i Skanderborg.
Mentorrelationen er et ligeværdigt én-til-én møde. Parterne kaldes mentor og mentee, og matchet baseres på faglige og personlige interesser og ønsker. Relationen bygger på gensidig respekt og tillid, og formålet er at støtte mentee i at realisere sit potentiale på arbejdsmarkedet og komme videre med sit liv i Danmark.

Program

Velkomst ved formand for Kultur- & Borgerserviceudvalget, Jørgen Gaarde. Oplæg ved netværkskoordinator Maria Madsen, KVINFO's Mentornetværk i Århus. Servering af et let måltid. Oplæg om udbyttet af at være mentor eller mentee. Af hensyn til indkøb og madlavning er tilmelding nødvendig senest 11. september på mail: jette.engelbrechtskanderborg.dk eller tlf: 8794 7645.

Publiceret 03 September 2008 15:28