Saga blot: 29 byrødder i Skanderborg byråd er måske snart historie. Kommunen pusler med planer om at skære antallet ned til 21. Foto: Kian Johansen

Saga blot: 29 byrødder i Skanderborg byråd er måske snart historie. Kommunen pusler med planer om at skære antallet ned til 21. Foto: Kian Johansen

Borgmester:

Færre byrødder er godt

Jens Grønlund støtter forslag om at reducere byrådet fra 29 til 21. Han kalder det godt for demokratiet.

Et forslag fra kommunaldirektør Jens Kaptain og resten af direktionen i Skanderborg Kommune lyder på at barbere byrådet ned fra 29 til 21 byrådsmedlemmer. Ikke alene vil det spare penge i budgettet til løn og størrelse af byrådssal, men det vil også betyde et demokratisk plus, mener borgmester Jens Grønlund. "Da vi fik det nye byråd, lå der et krav om et særligt stort byråd, for at kunne klare sammenlægningen og få tingene godt på plads," forklarer Jens Grønlund. Den fase er ved at være overstået, og et mindre byråd kan arbejde mere effektivt, mener han. "Nu skal vi tilbage i normalt gænge, og her kan jeg sagtens forestille mig, at vi bliver mindre byrødder, ikke nødvendigvis på én gang, men måske løbende." Han fortsætter argumentationen: "En by som Århus med over 300.000 indbyggere har 31 byrådsmedlemmer (Skanderborg Kommune har 56.044 indbyggere, red.), og her går det efter min overbevisning glimrende." Men hvad med de lokale interesser, risikerer man ikke at mange lokalområders interesser ikke bliver hørt? "Vi har vel 40-50 bysamfund og det er til enhver tid et byrådsmedlems pligt at varetage kommunens interesser og jeg mener også at et mindre byråd kan varetage de enkelte byers interesser." Er det for at spare penge, at forslaget kommer frem? "For mig at se, handler det ikke om besparelser. Det bærende er ikke økonomien. Kan man ikke frygte at der kommer fuldtidspolitikere ud af det her? "Lønnen er ikke så stor som kommunalpolitiker, du behøver stadig et erhverv ved siden af, så derfor frygter jeg ikke at vi får fuldtidspolitikere.

Publiceret 01 September 2008 14:56