Sundhedscenter overlever sandsynligvis

Skanderborg Sundhedscenter er del af spil mellem regionshospitalerne i Silkeborg og Horsens, påstår regionsmedlem Aleksander Aagaard

Det bliver sandsynligvis ikke borgerne i Skanderborg der bliver ramt af den milliardstore besparelse på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Det forudser Aleksander Aagaard, regionsmedlem, næstformand i regionens sundhedsudvalg og byrådsmedlem for Venstre i Skanderborg Kommune. I det sidste stykke tid har det svirret med oplæg til besparelser på sundhedsområdet, og her har sundhedscentret i Skanderborg været nævnt, med mulige besparelser på 4,2 millioner kroner, hvilket ville betyde at de ambulante services, mulighed for at få taget blodtryk og blive kigget efter for småskrammer, ville blive rykket til Silkeborg, hvilket igen ville betyde over 30 kilometers kørsel hver vej. Men Aleksander Aagaard, der er med til at forhandle om besparelserne kalder oplægget for et spil mellem de to hospitaler, for efter planen overgår sundhedscentret i Skanderborg til Horsens og dermed kan regionshospitalet i Silkeborg let bringe det i spil, for at redde sine eksisterende tilbud, antyder Alesander Aagaard. "Der bliver måske tale om besparelser på fire til seks procent, men sundhedscentret lukker ikke, jeg er sikker på at andre regionsmedlemmer ikke vil være med til at lukke et et rigtig godt koncept " pointerer han.

Publiceret 01 September 2008 17:00