Mindesmærket for Andreas Blom kan opleves i Dyrehaven. Foto: Marianne Gay

Mindesmærket for Andreas Blom kan opleves i Dyrehaven. Foto: Marianne Gay

Skanderborgs største erhvervsmand

Fabrikant Andreas Blom vil altid være byens største erhvervsmand

Af
Af Henning Nygaard

Skanderborgenserne er praktiske mennesker. Dyrehaven, som i snart 125 år har været det mest populære rekreative sted for byens borgere, er opdelt i flere områder. Når man kommer fra byen, hedder den første del Fiskerholmen. Den når omtrent hen til hotel Skanderborghus. Herfra og op til Capri er navnet Guldbryllupsanlægget, og først derefter kommer Dyrehaven. Praktiske som Skanderborgensere er, kalder vi hele området for Dyrehaven. Dyrehaven var på slottets tid Kongens jagtområde. Den var indhegnet, og bag indhegningen levede råvildt,vildsvin og vilde kaniner. Befolkningen havde ikke adgang, og såfremt rejsemålet var Horsens, måtte turen gå ud ad Vestergade og over Fuldbro Mølle. Kun Kongen og hans følge kunne benytte vejen gennem Dyrehaven. Denne sandvej hed Kongevejen og lå, hvor hovedvej A 10 løber gennem skoven i dag.
Slotsholmen var dengang, som ordet fortæller, en ø. Vandløbet under Dagmarbroen er stadig intakt, men vandløbet omkring den nuværende vandværksbygning er kastet til. For at forstå, hvorfor Slotsholmen har sit navn, må man derfor forestille sig, at Lillesø (Henning Sø) og Store Sø var forbundet også på dette sted. Det ville være smukt at genskabe vandløbet og broen ved Vandværksbygningen. Det kunne give Skanderborg en enestående overgang fra by til rekreative områder.

Andreas Blom

Dyrehaven - dette vidunderlige sted - som benyttes af tennis- og fodboldsspillere, fuglefolk, børnenehaver, skoler, motionister, vandrehjem, søbad, beboerne på Sølund, hotelgæster, jægere, hundeluftere, ensomme, glade, sørgmuntre, børnefamilier med madkurv, strandløver og løvinder, Frihedsmuseum osv.er også stedet, hvor Bloms mindesten står tæt ved vandværket. Da Andreas Blom senior døde, opstod hurtigt ønsket om at rejse en mindesten. Det varede heller ikke længe, før pengene var i hus. 740 økonomiske bidrag i løbet af kort tid gjorde, at man kunne gå til Skanderborg Kommune og anmode om et passende sted til mindestøtten. Kommunen valgte Dyrehaven.
Andreas Blom, født 1837 i Odense, skabte et eventyr. Fra små kår - faderen var væver - måtte han igennem snedkerlære, siden fire år "på valsen" i Tyskland,Schweiz, Østrig og Ungarn. Senere kom han til Skanderborg og startede beskedent på Adelgade 37 med et smedje- og Snedkerværksted år 1866. Det gik godt, så han udvidede ved at flytte til hjørnet Adelgade og Vestergade og senere til Adelgade 94 i 1882.
Med maskinfabrik,snedkeri, smedje og jernstøberi arbejdede han sig op til at skabe Skanderborgs suværent største arbejdsplads. Der blev produceret landbrugsmaskiner, motorer og komfurer m.m. Produkterne var anerkendt overalt i Danmark. Adelgade 94 har siden givet plads for Kulturhuset, torvet ved Kulturhuset og en af de gamle bygninger er i dag byens bibliotek.
Andreas Blom senior var en nobel, anset og afholdt person i Skanderborg. Byrådsmedlem og formand for bankrådet, Håndværkerforeningen og med tilknytning til landbruget og mange andre tillidshverv. Ridder af Dannebrog var han også. Men det, som gjorde ham særligt vellidt, var hans sociale engagement. Mennesker i små kår fik ofte en hjælpende hånd. Det kunne f.eks. være brændselshjælp.
Jeg fik et rart forhold til en af fabrikkens medarbejdere mange år efter, at Andreas Blom senior døde. Former Carlo Møller måtte, som så mange andre i tredivernes økonomiske depressionsperiode, gå arbejdsløs i en periode. Han klarede tilværelsen for familien ved fiskeri på Skanderborg Sø. Som han sagde, så stod den på sandart og aborre hver dag alle ugens syv dage. Ægtefællen Lydia var dygtig til at variere menuen.
Mange år senere blev han byens bademester. Først ved badeanstaltningen på Alleen og derefter på det nuværende søbad i Dyrehaven. I min studietid var jeg bademesterassistent i sommerferien. Det gav en lille ekstra skilling og masser af frisk luft. Det blev også til lidt af en livsfilosofi. Bademesteren sagde bl.a.: "Pas på, når du vælger arbejde og kone. Du skal trækkes med dem begge hele livet." Mindestøtten for Andreas Blom er seks alen høj med en broncemedaillon af Andreas Blom og en udhugget figur af en rejsende naver. På bagsiden af mindestøtten står der:
Borger i Skanderborg 1866-1915. Flittig og viljestærk Arbejded han sig frem Vandt venner fra land og by I mangt et hjem. Rejst af venner 1917.
Fabrikant Andreas Blom vil altid være byens største erhvervsmand. En hædersmand.

Mindesmærket er prydet med en håndværker på valsen, som også Andreas Blom var, før han startede virksomhed i Skanderborg. Foto: Marianne Gay

Mindesmærket er prydet med en håndværker på valsen, som også Andreas Blom var, før han startede virksomhed i Skanderborg. Foto: Marianne Gay

Publiceret 01 July 2008 03:00