Martin Frausing Poulsen. Foto: PR

Martin Frausing Poulsen. Foto: PR

Debat: Flere midler til mere værdig ældrepleje

Martin Frausing Poulsen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Tak til Karl-Erik Jørgensen og Kristian Skovhus, der på vegne af Seniorrådet i Skanderborg Kommune, har skrevet om rimelige og forståelige priser for ophold på vore plejehjem, eksplicit fremkommet med budgetændringer til efterårets budgetforhandlinger. Jeg deler, ikke overraskende, fuldt ud deres ønsker.

Indledningsvis vil jeg glæde mig over, at Dansk Folkeparti var med til at sikre, at Seniorrådets bemærkninger til Handlekatalog for budgettet 2021 – 2024, stort set blev imødekommet, herunder at udlicitering af tøjvask på plejecentre ikke blev til noget.

For godt en måned siden blev jeg inviteret på besøg hos en borger, på næsten 100 år i Hørning. Det var i kølvandet på ”sagen om drikkevarer”. Det var dog ikke prisen på maden, der var udgangspunktet. Dem fandt borgeren ganske rimelige, men derimod størrelsen på anretningerne. Der var i øvrigt stor ros til kvaliteten af maden fra Vores Køkken.

Ældreområdet er desværre ikke et prestigeområde

Under mit time lange besøg faldt snakken også på rengøring i hjemmet, og hvordan Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder for Personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering skal tolkes og bliver fortolket. Borgeren der har gigt, skal f. eks. selv stå for at placere fire stole over på et bord, i forbindelse med rengøring. Den slags fortolkninger er ikke rimelige og uværdige.

Ældreområdet er desværre ikke et prestigeområde, og da vi i Dansk Folkeparti kun er 3 ud af 29 byrådsmedlemmer, er det svært for alvor at forbedre forholdene for de ældre i kommunen. Heldigvis glædes jeg over at Socialudvalget, nu ønsker private plejehjem som supplement til de kommunale, så måske vindene er ved at vende, og at det sker i en erkendelse af, at der ikke er penge nok i området.

Til efterårets budgetforhandlinger forsøger Dansk Folkeparti igen i år, at få afsat flere penge til ældreområdet, herunder til nedsættelse af prisen på døgnpakker fra Vores Køkken, bedre natnormering på kommunens plejecentre og rimelige priser for ophold på vore plejehjem - men pengene skal ikke komme fra udlicitering af tøjvask, besparelser i administrationen (implicit pårørendevejlederordningen) eller andre liberale eksperimenter, der rammer skævt.

Publiceret 08 March 2021 08:00