Arkivfoto: Wulff

Arkivfoto: Wulff

Debat: Kommunens ansvar overfor sine borgere

N.J.Østergaard og Anne Vibeke MuusHårbyvej 37, Ry

I lørdags bragte MJA en artikel om en nystiftet forening i Skanderborg Kommune.

Formanden for miljøforeningen Dover Sogn (doversogn.dk) Økologisk gårdejer Peter N. Andersen, fortalte at foreningen er stiftet med henblik på at bevare den smukke natur vi borgere lever i. Dover Sogn er et rimelig tæt befolket område, et sted, hvor vi alle kan leve i fred og fordragelighed med hinanden.

Nu er en svineavler ved at søge om tilladelse til udvidelse af Hårbyvej 43 fra ca. 20.000 til 40.000 svin. På den Østermarksvej 11, har svineavleren også gård som vil producere fra ca. 40.000 til 82.000 svin pr år, som allerede er godkendt af kommunen. Svinefarmene ligger i en radius af 800 meter fra hinanden.

Med andre ord: kommunens borgere (skatteydere) skal leve med de gener, der følger med store svinefabrikker

Allerede tidligere har vi klaget over lugt- støv- og støjgener. Endvidere fortæller ny forskning,at Smitte med MRSA spredes via støv og kan leve i det i dagevis.

Her i vor kommune har vi altid accepteret det arbejde der udføres på gårdene.

Kommunen har sendt svineavlerens ønske om udvidelse i høring til de omkringboende. men når Skanderborg Kommune fralægger sig ansvar, forstår vi ikke at det sendes i høring blandt borgere og gårdejere i området?

Skanderborg Kommune siger, at de ingen indflydelse/mulighed har for at bestemme hvor store og hvor mange svinebrug der må være i et samfund som vort iflg. artikel i MJA 15. februar 2021.

Med andre ord: kommunens borgere (skatteydere) skal leve med de gener, der følger med store svinefabrikker.

Kan det være rigtigt at få kan genere mange? Skal vi leve med den utryghed, om det er godt for vore børn at lege ude?

Tidligere kunne vi alle være her. Nu er det kun kæmpe svinefabrikker der duer, til stor skade for naturen og miljøet.

Publiceret 26 February 2021 16:00