Arkivfoto: Wulff

Arkivfoto: Wulff

Debat:

Svinefabrik nær Ravnsøskoven

Niels Østergaard og Vibeke Muus, Hårbyvej 37, 8680 Ry

debat Skanderborg Kommune har en smuk natur. Store skove, søer og “bjerge,” som tiltrækker mange nye borgere og turister til området.

I Dover Sogn er der en svineproducent, som ønsker endnu engang at udvide bedrifterne Østermarksvej 11 og Hårbyvej 43. Begge gårde er beliggende indenfor en afstand af 800 meter fra hinanden. Står vinden i nord, syd, øst eller vest, vil der altid være nogen af naboerne som bliver generet af den skarpe svine-/gyllelugt. Naboerne bor tæt på svinefarmene.

Den nyeste ansøgte udvidelse på Hårbyvej 43, omfatter en stald på 3.200m2 og en gyllebeholder på 4.000m3 lige syd for Nygårde Skov og Ravnsø. Ravnsøskoven, her kaldet Nygårde Skov, er beliggende i en afstand af kun 230 m fra den nye ansøgning. Normalt er skovbyggelinien 300 meter.

Slugten nord for gården har et kraftigt fald ned gennem Nygårde Skov til Ravnsø.

I tilfælde af udslip/uheld vil gylle kunne løbe direkte ned i Ravnsø med forurening til følge. Det er selvfølgelig sjældent det forekommer. I 2017 kollapsede en gyllebeholder i Fajstrup med 800.000 liter, hvilket medførte en stor miljøindsats for at undgå forurening af nærtliggende vandløb.

Den projekterede gyllebeholder på Hårbyvej 43 vil kunne rumme 14.000.000 liter gylle, og den er beliggende i kanten af Nygårde Skov, der har et fald på op til halvfjers meter til Ravnsø. Gad vide hvad en brækage vil betyde for Ravnsø og hele Gudenå systemet? Tør Skanderborg Kommune virkelig løbe den risiko?

Her i Nygårde Skov har Staten købt et stykke af skoven for 3.000.000 kr., som nu er udlagt til "URØRT SKOV".

Kan det give mening at Staten udlægger et stykke skov til "URØRT SKOV", og så kan en svinefabrik søge om udvidelse med ny stald og gyllebeholder så tæt på skoven? Der er også CO2-belastning at tage hensyn til.

Landbruget udleder 25 procent af den samlede CO2. Er det rigtigt at udvide produktionen så tæt på naturen. Og har danmark brug for alle de svin? Og hvordan er det, at MRSA smitter?

Endvidere undrer det, hvis man kan lave så stor produktionsudvidelse bare 200 meter fra de nærmeste naboer. Der er mange lugt- støv- og støjgener fra svinefbrikkerne, som allerede i dag kan mærkes i Doven Sogn.

Skanderborg Kommune har en smuk natur, som vi skal værne om.

Publiceret 24 February 2021 16:30