En fejl, at Højvangen står på boligkravsliste, skriver Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Pressefoto

En fejl, at Højvangen står på boligkravsliste, skriver Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Pressefoto

Debat:

Mattias Tesfaye: Jeg er på sagen

Det er dybt beklageligt, at Højvangen stadig står på boligkravsliste, og der er ingen gode undskyldninger, lyder det fra Udlændinge- og Integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

debat Onsdag 10. februar skrev tre medlemmer af Skanderborg Byråd fra Dansk Folkeparti i Ugebladet Skanderborg om et dansk-ukrainsk par bosat i Højvangen i Skanderborg, som har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til den såkaldte boligkravsliste, der ved en fejl ikke er blevet opdateret. De tre byrådsmedlemmer kan tage det roligt. Jeg er på sagen.

Det er vigtigt, at vi fastholder reglerne om, at man ikke kan blive familiesammenført til områder som Gellerup i Aarhus og Vollsmose i Odense, så længe de er på boligkravslisten for ægtefællesammenføring.

Men Højvangen har netop ændret sig til det bedre og burde derfor ikke længere være på listen. Problemet er så, at listen ved en fejl ikke er blevet opdateret. Det er dybt beklageligt, og der er ingen gode undskyldninger.

Boligkravslisten skal nu opdateres, så vi fremadrettet undgår fejl-afgørelser. Det vil ske snart – jeg forventer, at en ny bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring kan udstedes i det tidlige forår 2021.

Der er i alt givet syv afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til boligkravet, siden boligkravslisten blev indført i 2018. Heldigvis har den manglende opdatering ikke haft betydning i langt de fleste af disse sager. Men er der blevet truffet så meget som én forkert afgørelse, så er det naturligvis en for mange.

Det er myndighedernes ansvar at genoptage sager, hvor der er truffet en forkert afgørelse, og det har jeg tillid til, at myndighederne, dvs. Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen, gør.

Jeg har selvfølgelig fulgt omtalen af sagen fra Skanderborg. Som minister kan jeg ikke gå ind i den konkrete sag. Men jeg kan læse i pressen, at myndighederne har genoptaget sagen, og at parret fra Højvangen har fået grønt lys til at kunne bo sammen her i Danmark, mens deres sag bliver behandlet.

Og fremadrettet kan jeg love, at boligkravslisten bliver opdateret, så vi undgår flere forkerte afgørelser.

Publiceret 19 February 2021 14:15