Christian Wibe-Marker. Pressefoto

Christian Wibe-Marker. Pressefoto

Debat:

Hjemmepasning handler om selvbestemmelse

Christian Wibe-Marker, Konservativ byrådskandidat i Skanderborg Kommune, Vesterløkken 11, 8660 Skanderborg

debat Kære Martin Andersen, Kære Læser

I sidste uges udgave af Uge-Bladet Skanderborg, deler Martin Andersen (A) sine forholdsvis negative tanker om hjemmepasningsordningen, som netop er blevet forlænget i Skanderborg Byråd. 

Jeg ser at MA har en forkert præmis for denne ordning. Han ser grundtanken som effektivisering og flytning af kommunale opgaver ud på privatpersonen.

Men præmissen for hjemmepasning fremfor kommunal institution er at give familierne i Skanderborg kommune frihed og selvbestemmelse til at vælge om de vil passe deres eget barn, lade det passe i kommunal eller selvejet dagsinstitution (den nuværende socialdemokratiske regering forbyder desværre private institutioner), privat dagpleje eller lignende.

Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte skov-børnehaver på denne liste, da de er en stor mangel i Skanderborg kommune, men det er en anden snak. 

At hjemmepasningsordningen så letter byrden for de fyldte daginstitutioner, er blot en herlig sidegevinst for at give frihed og selvbestemmelse til familierne. Som konservativ tror jeg på, at forældre ved hvad der bedst for deres børn. 

At sammenligne med hjemmeskoling under Corona er ikke helt fair. Her er der tale om tvang. Nedlukningen tvinger hjemmearbejdende forældre til at være pædagoger, skolelærer, kantinemedarbejder, legekammerat mm., alt imens de stadig skal levere et resultat på jobbet og være en god kollega.

Tvang fører aldrig til noget godt. Og sådan som jeg læser det, vil du tage selvbestemmelsen fra forældrene og tvinge deres børn ind i det kommunale system. 

Jeg synes heller ikke at det er fair, at MA på vegne af de 151 børn og deres forældre, der har takket ja til ordningen, tror at de "vil kede sig ihjel". Jeg vil derimod sige, tillykke til de 151 børn, for at denne ordning kan forsætte. Tillykke med at jeres familie stadig har det frie valg til at gøre hvad I finder bedst. 

Publiceret 16 February 2021 18:00