Det er både hovedrystende og frækt, at vores nabokommuner bliver ved med at presse på for en linjeføring syd om Lading ind i Skanderborg Kommune, skriver tre konservative byrådskandidater i dette indlæg. Arkivfoto

Det er både hovedrystende og frækt, at vores nabokommuner bliver ved med at presse på for en linjeføring syd om Lading ind i Skanderborg Kommune, skriver tre konservative byrådskandidater i dette indlæg. Arkivfoto

Debat:

Nej tak til rute 26 syd om Lading sø

Morten Rosenstand, byrådskandidat (K) Sjelle, Birgitte Majgaard, byrådskandidat (K) Galten, Thomas Cordtz, borgmesterkandidat (K) Ry

Debat Rute 26 skal udvides, ja! Men ikke med en linjeføring syd om Lading. Vi konservative er som udgangspunkt fortalere for en bedre og stærkere infrastruktur til gavn for borgere og erhvervsliv. Men når alle faglige anbefalinger, rapporter og hensyn til natur og mennesker peger på, at den bedste løsning er en linjeføring nord om Lading, så er det både hovedrystende og frækt, at vores nabokommuner bliver ved med at presse på for en linjeføring syd om Lading ind i Skanderborg Kommune. Og i øvrigt uden at inddrage Skanderborg i planerne!

For nylig har de fire borgmestre i Favrskov, Viborg, Silkeborg og Aarhus lanceret ideen om at droppe motorvejsplanerne mellem Aarhus og Viborg til fordel for en firesporet motortrafikvej. Ideen, som er udtænkt i Favrskov, bunder tydeligvis i utålmodighed, fordi byggeriet af en motorvej har ladet vente på sig i snart 10 år, siden Transportudvalget og Transportministeren besluttede at vælge den linjeføring, der går ind i Skanderborg Kommune. En beslutning i fuldstændig modstrid med alle faglige og saglige anbefalinger og efter en beslutningsproces, der bedst kan betegnes som præget af studehandler.

De fire kommuners nye forslag vil godt nok halvere prisen, men Nils Borring og co. glemte behændigt i pressedækningen at nævne, at det nye forslag fortsat går syd om Lading stik imod de klare anbefalinger i VVM-rapporten og fra Vejdirektoratet. De fire kommuners planer rammer fortsat naturfølsomme og bevaringsværdige områder og vil fortsat gribe alvorligt ind i menneskers liv i den nordlige del kommunen.

Linjeføringen vil også stadig ske hen over et fredet kulturarvsareal ved Borum Eshøj - betegnet af Kulturarvsstyrelsen som af national betydning. Det vil ifølge styrelsen være et uvurderligt tab af kulturarv, hvis planerne realiseres! Dertil kommer det forhold, at Skanderborg Kommune for nuværende står med alle ulemperne og ingen tilslutningsmuligheder til Rute 26. Borgerne er fortsat henvist til at køre helt til Farre eller Sabroe.

Borgmester Niels Borring har for nyligt inviteret til møder med både transportminister Benny Engelbrecht og medlem af Transportudvalget Thomas Jensen (S) for at fremme de fire borgmestres sag - på trods af flere indsigelser gennem årene fra Skanderborg Kommune og fra borgerne i kommunen. Og det er tydeligt, at der samarbejdes mellem de fire borgmestre og Kristian Pihl-Lorenzen (MF, V), og det helt bevidst, uden at Skanderborg Kommune inddrages. Det er på godt jysk knageme frækt, og det bliver et nej tak herfra.

Fra konservativt hold har vi gennem lang tid været i tæt kontakt med vores folk på Christiansborg og arbejder ihærdigt på en bedre løsning for Rute 26. For vi er ikke uenige i udvidelsen. Den skal blot have en linjeføring, der ikke er til skade for borgere og kulturarvsarealer i Skanderborg Kommune. Og det kæmper vi videre for.

Publiceret 09 February 2021 14:15