Motorvej til debat. Arkivfoto: UgeBladet Skanderborg

Motorvej til debat. Arkivfoto: UgeBladet Skanderborg

Debat:

 Motorvej gennem Skanderborg

Martin Frausing-Poulsen, Kjeld Jensen og John Haarup Laursen, Dansk Folkeparti, medlemmer af Skanderborg Byråd

Debat Med Favrskovs borgmester i spidsen har de, sammen med kommunerne fra Århus, Viborg og Silkeborg henvendt sig til transportministeren for at få sagt gang i det videre arbejde med at få etableret en motorvej mellem Århus og Viborg.

Hvor er Skanderborg kommune i denne sag? Vi er i hvert fald ikke med i det forslag, man har sendt til transportministeren på trods af, at det forslag man har fremsendt vil betyde motorvejen kommer til at gå gennem Skanderborg kommune.

I Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Skanderborg Kommune er vores holdning, at når Favrskov kommune vil have en motorvej, som ikke er til gavn for vores kommunes borgere, så må man finde en løsning, som ikke kommer til at belaste borgere i vores kommune.

Og netop denne løsning findes, men som Favrskov kommune har kæmpet med næb og klør for at få omstødt, og det lykkes dem desværre for nogle år siden på trods af, at alt pegede på, at en linjeføring uden om Skanderborg Kommune var det bedste løsning.

Vejdirektoratet pegede på en linjeføring, der gik nord om Lading by, og man havde endda fra kommunens side frigjort et areal, hvor det var muligt at placere motorvejen.

Hvordan at det lykkes Favrskov kommune at få transportudvalget til at vælge en anden løsning, som Vejdirektoratet foreslog, det undrer os stadig.

I Dansk Folkeparties byrådsgruppe i Skanderborg Kommune er vi igen klar til at gå på barrikaderne for at få motorvejen mellem Århus og Viborg til at blive ført udenom vores kommune.

Publiceret 08 February 2021 14:15