Debat:

 Hjemmepasnings-ordningen er en succes

Thomas Cordtz, Borgmesterkandidat og byrod (C)

Debat Der tripper flere og flere småbørn rundt i Skanderborg, det ved vi alle! Vi ved også, det er så mange, at vi har svært ved at følge med mht. dagtilbudspladser. Bl.a. derfor har vi konservative været fortalere for at indføre en kommunal hjemmepasningsordning. Vi hylder familiernes frihed til at vælge selv og indrette deres familieliv, som de selv ønsker - fuldstændig som vi også er fortalere for valgfrihed på alle andre områder.

Ordningen blev evalueret på seneste byrådsmøde. Nogle partier er glade for den, mens andre er mere forbeholdne. Vi konservative har valgt den pragmatiske tilgang. Selvfølgelig kan man altid diskutere, om det er en kommunal opgave at yde tilskud til forældre, der passer egne børn derhjemme. Det ville uden tvivl være dejligt, hvis vi kunne mønstre flere dagplejemødre eller institutionspladser med et snuptag. Men det har, som alle ved, vist sig svært, og det er her hjemmepasningsordningen kan være en udmærket løsning.

En umiddelbar fordel ved ordningen er, at familierne opnår valgfrihed og kommunen sparer institutionspladser og potentielt opførelsen af et par ekstra daginstitutioner. Daginstitutionsbyggerier render ofte op i 25-30 mio. kr. plus afledt drift. Så mon ikke også, der samlet set kunne være penge at hente for kommunen, når vi får høvlet hjørne og kanter af. I runde tale er tilskuddet, der gives til forældrene for at passe dem derhjemme jo 14. til 20.000 kr. mindre pr. barn, end den nettodriftsudgift pr. barn kommunen har, når de er i daginstitution. Og selvom ordningen i sig selv grundet den store popularitet er underfinansieret, er området rent økonomisk fortsat i balance. Det er værd at holde sig for øje.

Det er også værd at holde sig for øje, at den alle udfordringerne til trods har vist sig at være en kæmpe succes. Forventningen var at 10-15 børn og deres forældre ville benytte sig af ordningen – i stedet blev det 151 børn! Det vidner om, at der er mange familier, der ønsker ordningen og den frihed, den giver.

Så jeg er glad for, at byrådet kunne enes om, at lade ordningen fortsætte yderligere et år. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne så, at ordningen blev forlænget yderligere, så vi også fremover kan give børnefamilierne den valgfrihed, ordningen lægger op til. Det vil være til gavn for børnene, som vil få mere tid sammen med mor og far, mens andre så kan få lidt bedre plads og voksenopmærksomhed i deres børnehave eller vuggestue.

Publiceret 02 February 2021 17:30