Thomas Cordtz

Thomas Cordtz

Debat: Ingen håndsrækning til de ældre

Thomas Cordtz, byrådsmedlem (C)

Et flertal i byrådet ikke vil imødekomme de ældre borgere på plejecentrene, der er ramt af store ekstra udgifter til forplejning. En ekstra regning på 5.300 kr. årligt, der er udløst af at S, SF, R, EL, V og DF med budget 2021 afskaffede det tilskud, der blev givet til drikkevarer på kommunens plejecentre.

De fleste af partierne mener ikke, man kan rokke ved budgetaftalen og ville på seneste Økonomiudvalgsmøde ikke støtte det konservative forslag om at genindføre drikkevareordningen, selvom vi har råd til det. Og netop derfor er det ekstra ærgerligt. For budgetaftaler er ikke mejslet i sten, og byrådets partier har før omgjort beslutninger, der blev indgået i forbindelse med budgetaftaler. I øvrigt uden problemer. 

Til eksempel kan nævnes byrådets beslutning om alligevel ikke at flytte Columbusskolen. Dette blev bl.a. forhindret efter konservativt pres. Der kan også nævnes en tilbagerulning af besparelser på det administrative område. Og man kan også fremhæve sidste års redning af pårørendevejlederen. Så hvorfor flertallet af partier ikke vil imødekomme de ældre på plejecentrene er et mysterium. I Det Konservative Folkeparti ærgrer vi os selvsagt. Vi kunne i fællesskab have gjort skaden god igen. 

Det er blevet bemærket, at drikkevareordningen ikke var værd at bevare, fordi drikkevarerne allerede er en del af forplejningen på plejecentrene, og fordi Seniorrådet ikke havde gjort indsigelser mod afskaffelsen. ”Pengene er simpelthen ikke givet godt nok ud”, lød det specifikt fra Martin Frausing (DF) på byrådsmødet 30. september. Men det står i grel kontrast til de udmeldinger, der har været fra pårørende bl.a. i pressen de seneste to måneder! De har fået både skattestigninger og en markant ekstraregning som følge af budgetaftalen.

I Det konservative folkeparti giver vi dog ikke op. Vi vil se på mulighederne for en genindførelse af ordningen eller en nedsættelse af prisen på døgnpakken i de kommende budgetforhandlinger, nu hvor det ikke lykkedes os at få ordningen genindført her og nu.

Publiceret 29 January 2021 14:15