Anne Heeager. Foto: PR

Anne Heeager. Foto: PR

Debat: En styrket indsats mod bekymrende skolefravær

Anne Heeager og Tage Nielsen, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre i Skanderborg Kommune

debat De fleste børn oplever i disse dage en hverdag uden fysisk fremmøde på deres skole, og det bliver hurtigt klart for både børn og forældre, hvor vigtig den faste struktur og fremmødet er for både undervisning og sociale relationer.

Desværre er det dog ikke kun i corona-tiden, at vi har børn og unge, der kommer for lidt i skole. Under normale omstændigheder har vi nemlig – også i Skanderborg Kommune - børn og unge, der har et bekymrende højt skolefravær.

Når børn og unge har et højt skolefravær er det alvorligt. Bag et højt skolefravær gemmer der sig nemlig ofte et barn eller et ungt menneske, som mistrives, er ensomt eller har det svært fagligt.

Konsekvenserne af et højt skolefravær er da også typisk store. Statistisk set gennemfører børn med et højt skolefravær i mindre grad end øvrige børn en ungdomsuddannelse.

Og vender man blikket mod de hjem, hvor børnene kommer fra, er konsekvenserne som oftest også her alvorlige. For hvad gør man, hvis man har et barn, som ikke vil i skole?

Opmærksomheden omkring skolefravær og konsekvenserne heraf har været stigende i de senere år. Samtidig har en række undersøgelser og projekter dokumenteret, at et højt skolefravær på ingen måde er noget, man bare må acceptere.

Tværtimod, er det noget man skal sætte ind overfor, fordi det er muligt at bryde mønstret og gøre noget ved problematikken. En systematisk og tidlig tilgang til skolefravær er i denne forbindelse afgørende.

I Skanderborg Kommune har langt de fleste børn et begrænset skolefravær. De passer deres skolegang og plejer deres sociale relationer, helt som de skal.

Men vi har som sagt også børn med et bekymrende skolefravær. Blandt disse børn er der børn, der kommer i skole, men har alt for store huller i deres fremmøde, lige som der er børn, som helt har vendt skolen ryggen. Alle disse børn skal vi være bedre til at hjælpe!

I Radikale Venstre har vi over de seneste tre år arbejdet for en anderledes og mere systematisk indsats over for børn og unge med bekymrende skolefravær i Skanderborg Kommune.

Og der er sket meget. Indsatsen starter på den enkelte skole, hvor et systematisk overblik nu sikrer, at de enkelte børns skolefravær månedligt kan følges tæt og ud fra faste standarder. Dette sikrer den enkelte skole gode muligheder for at følge op og forebygge.

Herudover har vi fra 2021 afsat 1,3 mio. kr. årligt til et særligt fraværsteam, der skal bistå de enkelte skoler, der hvor den lokale indsats ikke er tilstrækkelig. Hermed har den enkelte skole mulighed for at trække på fagpersoner, der har en særlig indsigt på området.

En fælles og kvalificeret indsats på dette område er enorm vigtig over for det enkelte barn og den enkelte familie. Samtidig er vi ikke i tvivl om, at en forebyggelse på dette område skal ses som en investering i fremtiden. Pengene er givet godt ud, og vi glæder os over det løft af område, der er tale om.

Publiceret 27 January 2021 15:05