I mange år har offentligheden kunnet gå over broen over kanopassagen ved Ry Mølle. Det forhindrer en aflåst låge nu. Men broen må ikke være aflåst, siger Skanderborg Kommune. Foto: PR

I mange år har offentligheden kunnet gå over broen over kanopassagen ved Ry Mølle. Det forhindrer en aflåst låge nu. Men broen må ikke være aflåst, siger Skanderborg Kommune. Foto: PR

Debat:

Lighed for loven - skal bro og Smukfest sidestilles?

Hvorfor må Smukfest afspærre en del af adgangen til Dyrehaven i Skanderborg, når en privat skovejer ikke må låse af for gæster i sin skov, spørger Jens H. Johnsen fra Galten

Jens H. Johnsen, Rosenparken 4, 8464 Galten

debat UgeBladet har en artikel i avisen om Skanderborg Kommunes indgreb over for en privat skovejer, der uberettiget har afspærret adgangen til en skov i Ry.

Offentligheden har således fri adgang til skoven, jf. Naturbeskyttelsesloven §23, og adgangen til skoven via broen over kanokanalen skal være åben for offentligheden.

Så meget desto er det uforståeligt, at samme Skanderborg Kommune tillader, at den private arrangør, Festivalklubben, arrangerer Smukfest i den del af Dyrehaven, der er beliggende syd for Horsensvej i Skanderborg.

Den sydlige del af Dyrehaven med et areal på ca. 10 hektar, eller ca. 100.000 m2 afspærres totalt med høje stålhegn i en længere periode, før, under og efter den årlige festival og forhindrer fri passage for offentligheden igennem Dyrehaven syd for hovedvejen, Horsensvej i Skanderborg.

Men Skanderborg Kommune er i en åbenlys interessekonflikt og dobbeltrolle, da man både er udlejer af skoven, hvori festivalen afvikles og samtidig er myndighed i henhold til Naturbeskyttelsesloven og dermed skal påse og sørge for, at lovens bestemmelser overholdes.

Hvis et skovareal skal kunne afspærres, skal der af den relevante myndighed, her kommunen, udstedes en dispensation, jf. Naturbeskyttelsesloven § 27, der for at kunne udstedes(i øvrigt i givet fald med klageadgang ifølge Naturbeskyttelseslovens § 86) skal være i overensstemmelse med lovens formål; nemlig at beskytte natur og miljø.

Afholdelse af en festival, som Smukfest, kan efter min opfattelse ikke på nogen måde falde inden for lovens formål om at beskytte natur og miljø. Tværtimod belaster afholdelse af en festival i en bynær skov natur og miljø unødigt.

Skanderborg kommune har i et svar til mig i december 2018 oplyst følgende: 

"Som det fremgår af tidligere svar afspærres Dyrehaven ikke, det alene drejer sig om en mindre del af skoven, derfor er der ikke udstedt påbud eller givet dispensation."

Som det fremgår, giver svaret umiddelbart ingen mening, da ca. 10 hektar de facto afspærres for offentlighedens adgang i forbindelse med afholdelse af Smukfest.

Skanderborg Kommune har ikke på nogen måde godtgjort, at bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven ikke skulle være gældende for den pågældende del af Dyrehaven. Der er heller ikke tale om et bagatelagtigt forhold, men et areal på ovennævnte ca. 10 hektar.

Et gældende princip i den offentlige forvaltning er lighedsprincippet, hvorefter alle sammenlignelige forhold skal behandles på samme måde.

Umiddelbart må jeg konkludere på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, at afholdelse af Smukfest på det nuværende grundlag meget vel kan risikere at være i strid med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Publiceret 18 January 2021 14:15