Debat: Minimumsnormeringer i børnehøjde

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet

Gennemsigtighed er en vigtig brik for at få skabt danmarks bedste dagtilbud.

I Alternativet er vi rigtig glade for udmeldingen fra Radikale Venstre om at vi skal i gang nu med udrulning af midlerne til minimumsnormeringerne. Det kan kun gå for langsomt. Vi er helt enige i, at de 10,8 mio. kr. vi har fået her i 2021, netop til dette område, skal ud til vores børn med det samme.

Vi mener dog i Alternativet, at vi skal gå skridtet videre og igangsætte en afdækning af normeringen i børnehøjde, så man kender antallet af børn per voksen på alle matrikler. I forhold til hvordan det kan gøres, kan man lade sig inspirere af metoden udviklet i Fredensborg Kommune, kaldet Omsættertabellen. Alternativet mener, at det er afgørende med kendskabet til normeringen i børnehøjde, hvis vi skal udvikle og sikre Danmarks bedste dagtilbud.

Vi skal nemlig ikke kun have papirnormeringer, hvor man opgør normeringen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik fratrukket ledere. Denne måde at opgøre minimumsnormeringer på er desværre ikke ensbetydende med den reelle normering ude på stuerne. Altså det faktiske antal af pædagogisk personale, der er sammen med børnene i løbet af en dag, fratrukket alle de faktorer der reelt set intet har med den rene børnetid at gøre. Vi må vide hvordan hverdagen ser ud når man er barn og ansat, for det er den virkelighed vores politiske beslutninger skal baseres sig på, for at de får den optimale effekt i praksis.

Denne indsats står også på linje med den netop vedtagne finanslovsaftale om minimumsnormeringer, hvor der blandt andet er anført, at staten skal hjælpe kommunerne med at sikre mere gennemsigtighed af normeringerne fra barnets perspektiv, da det er et udtalt behov, fra forældrenes side. Men det er først forventet at der fra staten ligger et redskab i 2023, og vi mener derfor i Alternativet, at vi skal og kan gå i gang med dette arbejde nu. Børnene skal ikke sættes i venteposition.

Foruden at sikre gennemsigtighed på den reelle normering, vil en vigtig opgave være, at kommunen udarbejder en oversigt over alle de krav, der stilles dagtilbuddene. Listen over krav skal sammenholdes med de reelle ressourcer den enkelte institution har til rådighed, og her vil det også være afgørende, at pædagogernes faglige input og erfaringer fra hverdagen inddrages ift hvilke der med rette kan fjernes. På den måde sikres, at opgaver og krav stemmer overens med den daglige praksis, den reelle normering og dermed giver det pædagogiske personale mulighed for at give mest muligt omsorg og nærvær til børnene. Det er det bedste udgangspunkt for deres trivsel og udvikling.

Publiceret 15 January 2021 16:00