Martin Frausing Poulsen. Foto: PR

Martin Frausing Poulsen. Foto: PR

DEBAT:

Sammen om fælles mål til gavn for borgerne og miljøet

Martin Frausing Poulsen, Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning A/SSøren Nielsen, Næstformand i Skanderborg Forsyning A/S

2020 har været et travlt og spændende år for Skanderborg Forsyning A/S, som med sikker drift og udvikling af drikkevandsforsyning og spildevandshåndtering spiller en nøglerolle for den fortsatte udvikling af Skanderborg Kommune og beskyttelsen af den lokale natur, som gør kommunen attraktiv at bo i.

Derfor er det på sin plads at rette en stor tak til forsyningens kunder og alle borgere, også dem der er berørt af anlægsprojekter, samt medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som i det svære år 2020 på forbilledlig vis har opretholdt den samfundsvigtige drift og gennemført de projekter, der er afgørende for udviklingen af vores lokalsamfund.

Et stort fokusområde i 2021 fra bestyrelsen og ledelsens side har været at øge og forstærke samarbejdet mellem forsyning og kommune med det mål at sikre den gode og smidige opgaveløsning, der gavner borgere og lokalsamfund.

Det samfundsmæssigt meget vigtige arbejde, forsyningen udfører, skal tænkes hensigtsmæssigt ind i udviklingen af kommunen og det sker kun, hvis vi arbejder professionelt og fremsynet sammen om fælles mål.

Søren Nielsen. Foto: PR

Søren Nielsen. Foto: PR

Det har både politisk og administrativt niveau i både kommune og forsyning taget vigtige skridt til i 2020, og sammen med medarbejdernes dygtighed og forståelse for hvad deres arbejde betyder, tegner det til et godt år for et 2021, der ser lige så travlt og spændende ud som det forgangne år.

I 2021 er også samarbejdet med Skanderborg Kommune, andre offentlige institutioner, virksomheder og andre gode samarbejdspartnere afgørende for en god løsning af kerneopgaverne. Det ser vi fra bestyrelsens side frem til at fortsætte med, så forsyningens arbejde kan gøre en positiv forskel og give merværdi til lokalsamfundene. 

Byrådsvalget i år, bliver også det sidste for den nuværende bestyrelse, og det skal nok give anledning til en masse debat, også om emner der berører forsyningens arbejde – forhåbentlig. For kun gennem åben, saglig debat om Skanderborg Kommunes – og dermed også forsyningens – udvikling kan vi sikre det rette demokratiske grundlag for den retning, vi bevæger os i.

Dermed siger vi endnu engang tak for indsatsen i 2020 og et håb om et lige så godt 2021 med samme fokus på sikker drift og balanceret udvikling – men gerne lidt mere normalt end det, vi omstillede os til i 2020. 

Publiceret 14 January 2021 14:30