Landsbyen Sølund. Foto: PR

Landsbyen Sølund. Foto: PR

Debat: Svært at forstå, at udsatte borgere ikke skal vaccineres

Jens Erik Sørensen, byrådsmedlem for Venstre i Skanderborg

Der er af pårørende og personale på de specialiserede botilbud, rejst spørgsmål til prioriteringen af vaccinations rækkefølgen for Covid 19. Borgere og personale er ikke indplaceret på lige fod med plejehjem for ældre. Dette til trods for at der blandt beboerne er mange borgere over 70 år.

Det er en sårbar gruppe af borgere, som ud over deres handicap, også har sundhedsudfordringer, som følge af deres handicap. Det er for mange af beboerne på disse botilbud, en stor mental og følelsesmæssig belastning, at gennemføre et isolations forløb, som følge af mistanke eller konstateret smitte med COVID.

Isolationsforløb som betyder personale, der skal iklædes fuldt værnemiddels udstyr og hvor det også har været nødvendigt at flytte borgeren til et midlertidigt andet botilbud. Familier der har prøvet at gennemføre en isolation, ved hvilke udfordringer det kan give, her er der tale om borgere som er på et udviklingstrin, der svarer til 1 – 4 års barn, som ikke kan forklares eller forstå hvorfor den trygge hverdag er forandret.

Der er allerede gennemført over 90 isolationsforløb på Sølund siden COVID kom til Danmark.

Venstre i Skanderborg Byråd står bag den skriftlige henvendelse som er sendt til Social og Indenrigsministeriet, hvori der redegøres for de udfordringer der er på bosteder som Sølund.

Venstre har forståelse for at prioriteringen af vaccine rækkefølgen, er baseret på sundhedsfaglige hensyn, men det er svært at forstå at denne gruppe udsatte borgere, som udgør 3-4000 på landsplan ikke kan indplaceres tidligere.

Det er dog nu meldt ud, at personalet skal vaccineres tidligere end planlagt, men ikke beboerne?

Venstre i Skanderborg har rettet henvendelse til Venstres folketingsmedlemmer på Christiansborg, og vi opfordre hermed de øvrige partier i byrådet til at gøre det samme, så folketingets sundhedsudvalg, kan udfordre myndigheder i deres prioritering. Det giver ingen mening at personalet tilbydes vaccine, men ikke beboerne.

Publiceret 13 January 2021 06:00