Søren Erik Pedersen.

Søren Erik Pedersen.

Debat:

Drop timedriften og banen mellem Hasselager og Hovedgård

Søren Erik Pedersen, medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg

Debat Vi er midt i en kommuneplansproces her i Skanderborg Kommune. Hovedinteressen ligger omkring byernes - store som små - udvikling.

Men vi må ikke glemme 'the dark horse'. Den er nok gået i glemmebogen, men absolut ikke er død. Så derfor må det være på sin plads at hive den op af hatten ved en sådan lejlighed.

’The dark horse’ er ’timedriften’, en beslutning taget af Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten og DF tilbage i 2014. Et ønske om, at man med tog kan komme nogle minutter hurtigere til København.

’The dark horse’ eller ’fejlskuddet’, altså timedriften er linjeføringen af en skitseret ny togstrækning fra Hasselager til Hovedgård og videre til Horsens.

Men linjen fra Hasselager til Hovedgård vil give i hvert fald tre udfordringer for Skanderborg Kommune.

  • Linjen vil skulle placeres i Skanderborg Kommune ved Blegind.
  • En ny linjeføring kan få meget alvorlige indflydelse på togforbindelserne mod Aarhus og ligeledes mod Horsens. Det betyder, som jeg husker det, at togpassagerer til København eller Aalborg, skal til Horsens eller Aarhus og skifte, - fordi de fleste Københavnertog IKKE standser i Skanderborg.
  • At Skanderborg Station vil miste sin plads som stationsknudepunkt, med de konsekvenser der kan følge for passagerer fx fra Ry.

Derfor må vi, Skanderborg Byråd, endnu engang fremføre disse argumenter over for regeringen og dens støttepartier for at få dem til at trække dette vidtløftige og unødvendige forslag omkring timedrift tilbage.

Jeg glemte helt at fortælle, at hele projektet på 28,5 milliarder i 2014-priser økonomisk skulle være baseret på olieindtægter fra Nordsøen, - en kalkulation som blev nedfældet, da olieprisen var på sit højeste i sommeren 2014 på 115 dollars pr. tønde. I dag er olieprisen på 58-64 dollars pr. tønde, altså omkring en halvering, og da der om få år ingen olie hentes op, er det økonomiske grundlag helt væk.

Så finansieringen af projektet er væk, hvilket er en kærkommen anledning til at lade det samme ske med den del af projektet, som hedder Hasselager-Hovedgård.

Publiceret 05 January 2021 14:15