Kjeld Jensen, DF.

Kjeld Jensen, DF.

Debat:

 DF: Mere støtte til veteranerne og deres familier

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen, byrådsmedlemmer (DF) i Skanderborg

Debat I december måned rettede Dansk Folkeparti henvendelse til Forsvarsministeriet for at høre, om tiden er moden til at få et Veteranhjem til Skanderborg, og for at få Forsvarsministeriets råd til, hvordan Skanderborg Byråd kan understøtte Danske Veteraners sag.

I Dansk Folkeparti har vi blandt andet modtaget følgende svar fra Forsvarsministeriet:

"Veterancentrets evaluering af veteranindsatsen, som gennemførtes i år, viste, at vi skal være bedre til at tage hånd om især de hårdest ramte veteraner og deres familier. Kommunerne spiller en vigtig rolle i styrkelsen af indsatsen. Ift. dit konkrete forslag om et veteranhjem til Skanderborg, så er situationen uændret siden 2017. Der er ikke identificeret et behov for et veteranhjem i Skanderborg i forbindelse med evalueringen. Der arbejdes dog på at etablere et specialiseret botilbud for veteraner."

"Ved den politiske aftale om en styrket veteranindsats vil kommunerne derfor blive inddraget yderligere gennem oprettelsen af regionale veteranfora, hvor også frivillige aktører, virksomheder og Forsvaret deltager. Derudover skal samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien styrkes for at sikre en sammenhængende indsats over for veteranerne og deres familier. Dertil er Forsvarsministeriet i dialog med Kommunernes Landsforening for at drøfte, hvordan samarbejdet om vores veteraner kan styrkes."

"Forsvarsministeriet er oplyst om, at Skanderborg Kommune har en samarbejdsaftale med Veterancentret, ligesom kommunen er med til at fejre vores udsendte på Flagdagen. Forsvarsministeriet anerkender Skanderborg Kommunes indsats for veteraner og deres familier."

I Dansk Folkeparti er vi glade for Forsvarsministeriets anerkendelse af Skanderborg Kommunes indsats for veteranerne og deres familier, men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Derfor retter vi blikket stift mod den ”Aftale om styrket veteranindsats”, som forsvarsforligskredsen indgik den 18. november 2020. 

I aftalen af 18. november skal indsatsen over for de hårdest ramte veteraner blandt andet styrkes gennem flere og bedre specialiserede botilbud, øgede opsøgende arbejde, tættere støtte, fokus på fysisk og mental træning, beskæftigelsestilbud samt støtte til familier. 

Da Dansk Folkeparti fik igennem, at der skulle være en veteranpolitik i Skanderborg Kommune, kunne vi ikke få flertal for, at der skulle ansættes en veterankoordinator. Det håber vi at kunne opnå støtte til nu, og kan pengene ikke findes inden for det eksisterende budget, tager vi ønsket med til efterårets budgetforhandlinger. 

Publiceret 05 January 2021 06:30