Foto: Illustration

Foto: Illustration

Debat:

 Det er placeringen, den er gal med

Torben Nielsen, Anes Høj 2, Alken

debat Under overskriften 'Der skal nye til for at bevare landsbyen' belærer Landsbyeksperterne, forskningschef Hans Thor Andersen og fremtidsforsker Tyge Mortensen os om Alkens luksusproblem.

Om de to herrer agerer som lobbyister for byggefirmaerne er uklart, men helt sikkert er, at de ikke har sat sig ind i problemet, inden de analyserer den egentlige modstand.

Da deres argumenter er som taget ordret ud af byggefirmaernes 'stordriftsargument' er det påfaldende at tro.

Bevares, der er en bekymring for at udviklingen går for stærkt, men langt den største bekymring handler om, dels koncentration af husene i Levefællesskabet og placeringen af Fabula-projektet.

På Levefællesskabet område skal der bygges 29 huse på 16.000 m2, tæt på huse, der for over 20 år siden disponerede deres beliggenhed og arkitektur i forhold til et åbent landskab mod øst.

Fra disse boliger ønsker man såmænd bare et mindre koncentreret byggeri, lidt afstand til naboerne og at de nærmeste bygninger er lidt lavere, end byggeselskabet har lagt op til.

Desuden vil boligområdet, ifølge en trafikvurdering, medføre en 30 % flere biler dagligt i landsbyens smalle gader. Det bekymrer selvfølgelig i høj grad beboerne i landsbyen. Der er anvist en alternativ vej-løsning, men den udfordrer anlægsudgifterne og dermed stordrift-tænkningen – siger byggeselskabet, samstemmende med eksperterne.

Jeg har faktisk ikke oplevet én eneste Alken borger, der har ytret modstand mod selve denne udbygning af Alken.

Hvad angår Fabulas-projektet, handler modstanden, for de fleste i landsbyen, om placeringen i et naturskønt vådområde i Alkens vestlige ende. Placeringen i forhold til naturen vækker bekymringer.

Men denne placering vil også medføre en urimelig trafikbelastning af Alken bymidte. 225 ekstra biler om dagen, rundt regnet.

For et par uger siden gav ”projektet Friplejehjem” udtryk for ”Alkens kolde skulder” overfor deres projekt-ide, men også i dette tilfælde er deres ønske om placering, i Alkens vestlige del, en vægtig kilde til utilfredshed.

Ja, ønskerne om hurtig vækst i Alken udtrykkes også af den konservative politiker Thomas Cortz i samme nummer af Lokalavisen. En borgergruppe, der støttes massivt af Alkens beboere, ønsker al by-udvikling i Alkens østlige del, med vejforsyning fra Emborgvej. 

Hvis dette grundlag respekteres, vil Alkens borgere i langt højere grad, være åben for en snak om tempo og volumen. Borgerne i Alken er jo ikke dumme, de ønsker også at bevare vores skole, købmand, station og alle de andre herligheder, men er flyttet hertil for at kunne lade vores børn færdes trygt i gaderne, lufte vores hund i naturen og se rovfuglene kredse over engene. 

Lad være med at fordreje vores motiver, de blev faktisk tydelig udtrykt på Borgermødet 15 december.

Publiceret 31 December 2020 06:30