Arkivfoto: Michael Wulff

Arkivfoto: Michael Wulff

Debat:

 Skanderborg og klimaforandringerne

Henning Madsen, Skovparken 23, Skanderborg

Henning Madsen, Skovparken 23, 8660 Skanderborg

Jens Erik Dengsø (JED) fra Skanderborg Kommune svarer da på mit indlæg sidste uge om Skanderborg og klimaforandringerne Desværre ved JED åbenbart ikke, hvad det er for et område, der er tale om, og som var anledningen til mit indlæg. Han omtaler et område med lærketræer, som skulle være fældet i år. Det område ved Døjsø, jeg har skrevet om, var bevokset med meget store og gamle grantræer, og de blev fældet i 2017 eller 2018. Træerne var allerede store, da jeg flyttede til Skanderborg for 45 år siden, og må derfor have haft en alder på 80-100 år. Stubbe fra så gamle nåletræer henfalder altså over temmelig lang tid.

JED anfører, at der nu plantes lysåben egeskov, som på længere sigt giver en øget biodiversitet. Det er rigtigt, men det tager rigtig lang tid. Naturlig skov i Danmark består ganske rigtigt af egetræer, men også af andre træarter, fx bøg, ask, elm, lind og el. Hvis det omtalte areal ikke var blevet stubfræset, var der i hvert fald vundet 3 år, sparet CO2-udledning fra diverse maskiner, og det som voksede op, ville netop have været de træer og planter, som naturligt vil vokse der.

Jeg hæfter mig ved, at JED ikke svarer på, hvordan kommunen har tænkt sig at bidrage for alvor med at binde CO2 og øge biodiversiteten. Det er en opgave, som alle burde have meget travlt med at tage fat på. Det ved man, når man læser, hvad klimatologer forudsiger, der vil ske med klimaet, hvis vi fortsætter som nu. Det håber og tror jeg, at kommunens biologer også ved. Men hvorfor handler de tilsyneladende kun så langsomt?

Det ville være en fantastisk ting, hvis Skanderborg Kommune kunne vise vejen! Man kunne f.eks.

  • lade så mange skovarealer som muligt passe sig selv. Så bindes mest muligt CO2 og biodiversiteten øges. Dertil kommer, at der ikke vil være CO2-udledning fra maskiner, og der spares arbejdskraft.
  • undlade at slå græs på steder, som ikke lige skal benyttes til sport eller picnic. Rabatter kan vente til sent efterår, og så kunne man nøjes med at klippe de 1-2 meter fra kanten. Her vil der ligeledes være tale om mindre CO2-udledning og sparet arbejdskraft.
  • plante træer på kommunale arealer, hvor det er muligt. Her kunne man så bruge noget af den sparede arbejdskraft.

Der er med garanti rigtigt meget mere, der kan gøres. Det kræver selvfølgelig mange kreative ideer og en vilje til at bruge arbejdskraften anderledes.

Politikere og ansatte i Skanderborg kommune burde lytte til ungdommen, deres egne børn, som i stigende omfang kræver handling mod klimaforandringerne NU. Det er i dag og ikke i morgen, der skal træffes beslutninger, om hvordan vi kan bidrage til at løse den hidtil største udfordring, menneskeheden har stået over for.

Vi har travlt!

Publiceret 30 December 2020 09:00