Debat:

Finansloven set fra børneperspektiv

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem Skanderborg, folketingskandidat og børne- og familiepolitisk ordfører for Alternativet

Debat Hvis man er barn i Skanderborg skal man så juble eller græde over finansloven?

Eller skal nogle børn græde og andre juble? Nogle børn skal måske også bare være moderat tilfredse.

De fleste børn der er i daginstitutionerne lige nu kan ikke juble, for de skal stadigvæk en tid leve med lave normeringer. De børn der kommer til i daginstitutioner om nogle år, kan moderat glæde sig over et første vigtigt skridt. Total jubel kan ingen børn udtrykke endnu, før vi i sidste ende kommer helt i mål med reelle minimumsnormeringer i børnehøjde. For at nå i mål med minimumsnomeringer i børnehøjde er det godt, der står i finansaftalen, at normeringer på sigt skal kunne ses på hver enkelt institution og det kommer der hjælp til. Det er dog kun en opfordring til kommunerne. Jeg vil dog kæmpe for, det sker her i Skanderborg kommune. I dag er der helt uigennemskueligt hvordan normeringerne er på de enkelte institutioner, og det skal der laves om på.

Børnene i daginstitutioner kan juble over, der er penge til hus-kunstner, penge til nye bøger og levende musik.

De udsatte børn kan juble forsigtigt og med forbehold. Der er nemlig sat fokus på dem. I Finanslovsteksten står der, at 'vi skal passe bedre på udsatte og anbragte børn, så de får den hjælp, de har brug for, så tidligt som muligt. Vi skal sikre stabilitet i de udsatte børns liv og en tryg relation til voksne, de kan stole på. Vi skal understøtte en god overgang til voksenlivet for anbragte børn. De mest udsatte børn skal have en stærkere stemme og klarere rettigheder'. Der står dog ikke konkret, hvad der skal gøres. Regeringen vil komme med et udspil herom, som skal forhandles med Folketingets partier. Det vil jeg følge tæt og komme med input til.

Så er der disse børn her, som kan glæde sig over hjælp: Til børn der har været udsat for digitale krænkelser, afsættes der 4 milioner til området. Til børn hvis mor er sårbar og isoleret er der afsat 2,5 milioner til bydelsmødrene, der skal bygge bro. Der er desuden afsat penge til foreningen Baba til glæde for de børn, hvor det er godt at motivere fædre til handlekraft og aktiv deltagelse i deres børns liv samt i samfundet.

I Å vil vi sige, det er en ok finanslov set med børneøjne. Vi havde dog gerne set, at vi var nået helt i mål med minimumsnormeringerne i børnehøjde. Om vi skal juble eller græde er også med forbehold for det udspil, regeringen vil komme med i forhold til udsatte børn. Det ligger mig nemlig inderligt på sinde, at alle børn skal have mulighed for en god og tryg barndom.

Publiceret 30 December 2020 06:30