Henning Madsen fra Skanderborg undrer sig i dette læserbrev over, at Skanderbrog Kommune har fjernet en række træstubbe fra et areal ved Døjsø i Skanderborg. Privatfoto

Henning Madsen fra Skanderborg undrer sig i dette læserbrev over, at Skanderbrog Kommune har fjernet en række træstubbe fra et areal ved Døjsø i Skanderborg. Privatfoto

Debat: Gør Skanderborg Kommune noget for at modvirke klimaforandringerne?

Henning Madsen, Skovparken 23, Skanderborg

I dag 9. december gik Skanderborg Kommunes entreprenørafdeling i gang med at stubfræse et areal nær Døjsø i Dyrehaven. Arealet var tidligere bevokset med grantræer.

Disse blev alle fældet for et par år siden. Træstammerne blev fjernet, men stubbene fik lov at blive, og arealet blev genplantet med forskellige træer. På grund af den tørre periode i sommeren 2018 var det ikke alle træer, som groede, men alligevel var der i sommeren 2020 god vækst i både det plantede og det, som var kommet via naturlig frøspredning.

Det er så det areal, som kommunens folk synes skal stubfræses. Med den viden, man nu har om, hvad der bør gøres for klimaet, er det en rigtig dårlig ide.

Vi ved, at det gælder om at binde så meget CO2 som overhovedet muligt. I skove gøres det ved at lade fældet træ og rødder blive i skoven. Derved bindes CO2 i de mange år, hvor svampe og bakterier nedbryder træet og derved frigiver næringsstoffer i takt med, at de nye træer kan bruge dem, og dermed binder CO2.

Hvis træ og træstubbe fjernes, frigives størstedelen af CO2 til atmosfæren og bidrager dermed til klimaforandringerne.

At der til arbejdet bruges dieseldrevne køretøjer gør det kun værre, for maskinerne produceres jo også CO2.

Hvorfor kan man ikke bare lade arealerne være? Derved bindes mest CO2, og vores skove vil over tid udvikle sig til uberørt natur. På nationalt plan er der tiltag, som ligeledes skal øge naturarealerne. Disse planer er imidlertid slet ikke tilstrækkelige, hvis vi skal nærme og EU’s mål om 30 procent. Kommuner og private bør også hjælpe til – så meget som overhovedet muligt.

Vi er mange borgere, som daglig færdes i skoven, har brug for en forklaring på, hvad man egentlig har tænkt sig i afdelingen for 'klima, vand og natur'. For der er da forhåbentlig en?

I det hele taget savnes en udmelding fra kommune om, hvordan Skanderborg kan bidrage til at reducere CO2-udslippet.

Publiceret 19 December 2020 06:30