Trine Frengler. Foto: PR

Trine Frengler. Foto: PR

Debat:

Drop den linjeføring af A26

Byrådsmedlemmer i Skanderborg kommuneTage Nielsen, radikale Venstre og Trine Frengler, Socialdemokratiet

debat Nu tales der igen om motorvej/motortrafikvej mellem Viborg og Aarhus. Det er der blevet talt om rigtig meget om i mange år.

Indtil videre er det aldrig blevet til noget. Pengene mangler. Og med den vedtagne linjeføring, håber vi det fortsætter sådan!

Og det er netop linjeføringen, der er det store problem.

Det er stadig et mysterium, hvordan en sådan linjeføring kan blive vedtaget

Der er tidligere skrevet flere ting om linjeføringen mellem Søbyvad og Mundelstrup.

Det vi fra Skanderborg kommunes side hele tiden har gjort indsigelse omkring er netop linjeføringen på den strækning. Her vil vejen blive ført ind i den nordligste del af Skanderborg kommune og syd om Lading sø.

Det er stadig et mysterium, hvordan en sådan linjeføring kan blive vedtaget. Der er ingen der nogensinde har forklaret, hvorfor man vælger at lægge vejen på en måde, der er den dårligste på alle parametre.

Her har Vejdirektoratet indstillet, at man bør vælge den nordlige linjeføring. Men det er den sydlige linjeføring der er valgt.

Vejdirektoratet har brugt 23 mio. skattekroner på at undersøge alle mulige forhold, som man bør tage hensyn til, når der skal bygges en motorvej. Herefter har der været en høringsperiode, hvor alle borgere har kunnet indsende et høringssvar med argumenter for og imod vejens placering. Der blev i sin tid indsendt i alt 207 høringssvar til VVM-rapporten.

Vejdirektoratet har herefter behandlet alle høringssvarene og har på baggrund af dem og de faktuelle data, som VVM-rapporten beskriver, givet sin indstilling til Folketingets Trafikudvalg, om hvilken linjeføring der vil være den optimale. Her har Vejdirektoratet indstillet, at man bør vælge den nordlige linjeføring.

Men det er den sydlige linjeføring der er valgt.

Det kommer til at gribe alvorligt ind i forhold til natur, miljø og menneskers liv i Skanderborg kommunes nordlige del.

Det der ikke kan forklares kan ikke forsvares. Det kan kun betragtes som en studehandel og en rævekage

Det er altså "bare" en politisk beslutning, og uden fagligt belæg, at man vælger den linjeføring, der er den længste, den dyreste, den, der giver flest støjbelastede boliger, den, der ødelægger mest natur, den, der går gennem fredet område, den, der går gennem kulturarvsarealer, den, der flytter mindst trafik – samt at man vil overtræde naturbeskyttelsesloven.

Vi plejer at sige; det der ikke kan forklares kan ikke forsvares. Det kan kun betragtes som en studehandel og en rævekage!

Skiftende transportministre, transportudvalget i Folketinget, partiernes ordførere har ved flere lejligheder modtaget Skanderborg kommunes holdning til linjeføringen af vejen mellem Søbyvad og Mundelstrup. Det har indtil videre ikke medført ændringer.

Det kan nås, så længe anlægget af vejen ikke er påbegyndt.

Det ku' være så godt men så er det faktisk skidt!

Publiceret 16 December 2020 13:00