Genrefoto

Genrefoto Tyler Olson / SimpleFoto

Debat:

Besøgsrestriktioner er stadig en mærkesag

Finn Sørensen, formand for Ældre Sagen i Skanderborg Kommune

debat Ældre Sagen mener, at de nuværende besøgsrestriktioner og besøgsforbud på plejehjem på grund af corona-pandemien er et alvorligt indgreb i retten til selvbestemmelse.

Der tages ikke tilstrækkeligt højde for, at plejehjemsbeboere har de samme grundlæggende rettigheder til at bestemme over deres eget liv som alle andre mennesker. Rettigheder som er beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 8.

Beboerne på plejehjem bor i og betaler for deres eget hjem, og de bør være med til selv at bestemme, hvem de vil have besøg af i deres eget hjem.

Det er ikke rimeligt, at en beboer skal vælge mellem sin ægtefælle eller ét af sine tre børn. Hvem ved, om corona-pandemien måske varer længere tid, end beboeren forventeligt har tilbage at leve i?

Så længe fællesarealer og kontakt til øvrige beboere undgås, er det svært at se et rimeligt argument for, hvorfor beboeren ikke må modtage besøg i egen bolig.

Publiceret 12 December 2020 08:00