Debat: Forkert rækkefølge og forhastede beslutninger i forhold til friplejehjem

Torben Nielsen, Anes Høj 2, Alken

I ugebladet 2. december kunne vi læse, at Initiativtagerne bag et ”Friplejehjem”; Jan Ove Lihn og Bente Andersen er kede af, at Alken-borgerne ikke har modtaget deres planer om et Friplejehjem med åbne arme. Som jeg har forstået det, handler modstanden ikke om ”et Friplejehjem”, men placeringen ved et af Alkens naturskønne vådområder og ikke mindst de medfølgende trafikale problemer, som følger med en placering i Alkens vestlige ende.

Gruppen bag Friplejehjemmet leder nu efter alternative placeringer.

Hvad med at slå to fluer med et smæk og placere Friplejehjemmet ØST for Alken, lige øst for et andet byggeprojekt ”Levefællesskabet”, evt på den mark, som Bente Andersen selv ejer? Afstanden til Landsbycentrum er den samme, som ved de tidligere planer, endda meget mere trafiksikkert. Så kan de to byggeselskaber også dele udgifterne til vejanlæg.

Omkostningerne ved at føre vejen fra ”Levefællesskabet” til Emborgvej – øst for jernbanebroen, har indtil nu været en hindring, for at anvende denne løsning. I stedet vil man lede 130 biler dagligt gennem Alkens bymidte og over den smalle og trafikfarlige jernbanebro. Desuden skal man også have tilladelse til at føre en lille del af vejen hen over Bente Andersens jord.

Så kære byplanlæggere, politikere, Bente Andersen og Jakobsen Huse. Kunne man forestille sig, at I kunne lytte til borgenes bekymringer og planlægge jeres projekter og vejtilførsel dertil øst for Alken?

De mest hensigtsmæssige og fornuftige Byudviklingsområder ligger øst for Alken, med muligheder for større spredning mellem husene, mere natur, grønne kiler, stisystemer og cykelveje og ikke mindst en hensynsfuld trafikafvikling med vejforsyning fra Emborgvej.

Så kære byplanlæggere, politikere, Bente Andersen og Jakobsen Huse. Kunne man forestille sig, at I kunne lytte til borgenes bekymringer og planlægge jeres projekter og vejtilførsel dertil øst for Alken?

Der vil ovenikøbet kunne etableres en rigtig fin cykel- og gangsti fra både Friplejehjemmet og Levefællesskabet til Alken Station, beboerhus og Købmand. Der vil være sikker cykelvej fra Alken Centrum (næsten) til Bjedstrup Skole.

Hvad siger Alkens borgere, er vores attitude virkelig så negativ, som det opleves i gruppen bag Friplejehjemmet, eller føler vi os bare ikke inddraget?

Hvad siger politikerne, hvorfor skal det gå så stærkt, at man ikke kan handle langsigtet og inddrage hensyn på trafiksikkerhed, natur og miljø?

Kunne man i det mindste ikke tage debatten om Alkens udvikling INDEN, ”udviklingen” og bilerne har skabt kaos i Alkens bymidte?

Publiceret 11 December 2020 13:00