Ifølge Mira Issa Bloch (Alt) er der brug for et helt andet jobcenter, end det vi har i dag. Arkivfoto

Ifølge Mira Issa Bloch (Alt) er der brug for et helt andet jobcenter, end det vi har i dag. Arkivfoto

Debat:

Nyt jobcenter er vigtigste brik på arbejdsmarkedet

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem i Skanderborg for Alternativet

debat Den vigtigste brik på arbejdsmarkedet, er et bedre jobcenter. Og vi kan ikke vente på Christiansborg.

For Alternativet er forholdene på jobcentret ét af de vigtigste emner, når det gælder arbejdsmarkedspolitik. Og vores jobcentre i dag fungerer ikke godt nok. Derfor vil vi gør Skanderborg til en frikommune, så vi kan skabe Danmarks bedste jobcenter-system, mens vi venter på at der kommer bedre lovgivning fra Christianborg.

I Alternativet prioriterer vi arbejdsmarkedspoltik meget højt. Det er vigtigt for os at dem der står uden arbejde, i kortere eller længere tid, har de bedste muligheder og betingelser og mødes med tillid og respekt på jobcentret.

Det er også vigtigt for os at dem der har brug for flexjob og førtidspension får det hurtigt og smertefrit, at der er rig mulighed for småjobs. Derfor er jeg rigtig glad for at jeg i udarbejdelsen af vores reviderede politik på området i sidste ende – efter at have kæmpet for det – fik skrevet ind, at "mødet med den enkelte borger er baseret på gensidigt respekt, tillid og anerkendelse, hvor vi i fællesskab finder den rette løsning. Det er også i mødet med borgeren, at vi er bevidste om og udtrykker troen på borgeren, dennes kompetencer og jobmuligheder."

Et plaster på såret

Det var afgørende for at jeg og Alternativet kunne bakke op Skanderborgs arbejdsmarkedspolitik. Men i bund og grund er det dog bare et plaster såret. For vi har grundlæggende brug for et helt andet jobcenter, end det vi har i dag. Alternativet ønsker et jobcenter som er baseret på frivilighed og tillid.

Et jobcenter, hor man ikke er tvunget til at komme, men som et sted som har en masse gode tilbud, som er så gode at man kommer helt friviligt og får netop den hjælp, som man mener at have brug for. Mange som i dag kommer på jobcentrene mener vi slet ikke behøves at komme. Det er mennesker som selv hurtigt finder nyt arbejde, som kun kommer for at blive kontrolleret og ikke selv syntes de har brug for hjælp.

Det mener vi, er spild af tid og penge. Samtidig er der også borgere, som har det så skidt at de behøver en pause. Men det er ikke muligt nu. Derfor er der borgere, som er tvunget af loven til at møde op og derved bliver mere stressede og syge. Det er også spild af tid og penge. Men allerværst, er det en uværdig behandling af vores medborgere.

Alternativet kæmper i Folketinget for at skabe forandring på vores jobcentre. Men mens vi venter og hvis der bliver mulighed for det, mener jeg, at Skanderborg skal forsøge at blive en fri-kommune, så vi kan få lov til at skabe Danmarks bedste jobcenter med fokus på tillid, respekt og frivilighed.

Publiceret 07 December 2020 14:30