Ole Drøgemüller.

Ole Drøgemüller.

Debat: Den halvrunde omfartsvej skal forbedres

Ole Drøgemüller og Karen Lindemann, byrådsmedlemmer Socialdemokraterne

Tænk at bo i et bysamfund med 2 ringveje. Den lige er Århusvej/Silkeborgvej hvor der er cykelstier mv. Der er lavet krydsningsheller og rundkørsel, så det skulle være sikkert for bløde trafikanter at færdes her.

Det modsatte gør sig gælden de på den halvrunde omfartsvej Skovlundvej - Smedeskovvej- Låsbyvej og endelig Søringen. Vejen er blevet meget mere befærdet, i takt med udstykningen af Nygården, hvor mange bilister dagligt kører til institutioner og til og fra arbejde. Vejen er også belastet af tung trafik fra og til industrivirksomhederne i Galten/Skovby.

Der er mange bløde trafikanter på vejen, der dels går og cykler mellem bydelene for at handle, tage på arbejde eller for at komme til de rekreative områder, der forbindes af vejen.

Smedeskoven, der bruges af mange til rekreative formål, og også danner også ramme om 2 spejdergrupper, FDF og DDS giver mange bløde trafikanter. Der opstår ofte uheldige situationer når børnene skal til og fra deres spejderaftener, og her krydse Smedeskovvej.

I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, er der drøftelser af, hvad og hvor der skal bygges i Galten-Skovby.

Det er vigtigt, at der også tages højde for at der skal være sikker trafikudvikling, gode og trygge vej at cykle og gå på. Der skal tages højde for, hvor det er mest hensigtsmæssig at have bus holdepladser, og at der sikres gode og trygge overgange af vejene.

Vi vil tage initiativ til, at der sættes focus på problemerne i Miljø- og planudvalget også i forbindelse med Kommuneplanrevisionen.

Publiceret 04 December 2020 12:45