Det er ikke nogen god idé at flytte børn fra Skovbyskolen til Finlandsvej i Skanderborg. Det koster på venskabskontoen for de børn, der flyttes, mener Skanderborg Forældreforening.

Det er ikke nogen god idé at flytte børn fra Skovbyskolen til Finlandsvej i Skanderborg. Det koster på venskabskontoen for de børn, der flyttes, mener Skanderborg Forældreforening.

Debat: Små ting betyder meget på specialområdet

Skanderborg Forældreorganisation

Nogle forældre åndede lettet op da skolelukninger i Hylke og Bjedstrup blev droppet. Imens holder forældre med børn i specialområdet vejret. På de tre specialskoler Hørningskolen, Skovbyskolen og Låsby Skole afd. D. er et af målene for eleverne med særlige behov at børnene lærer at mestre, at kunne noget selv - helt selv - en følelse af ikke at have brug for hjælp. Igen. Det er svært og hvis deres dygtige undervisere skal lykkes, skal rammerne passe til eleverne. Mange frygter at selvom kommunen går langt, så vil det ikke være nok og børnene vil stå tilbage med flere oplevelser af ikke at kunne selv.

Lad os sige at lille Mads er handikappet og sidder i kørestol. Han har meget svært ved at holde overblik, se fremad og gøre det der skal til for at følge hans plan. Det kan f.eks. være at komme fra klasseværelset til legepladsen uden hjælp. I den gamle skole har pædagogerne lært ham hvordan han kan gøre det ved at bruge tre piktogrammer med garderoben, hans jakke og hue, og legepladsen. På den måde oplever Mads, at han selv kan komme hen til legepladsen uden hjælp. Det giver mod til at prøve nye ting, og det gavner hans læring.

Nu flytter Mads’ skole og hans klasseværelse er pludselig på 1. sal. Han skal lære vejen til legepladsen at kende igen – men nu kan han ikke nøjes med tre piktogrammer. Der skal også være en til elevatoren, hoveddøren og rundt om bygningen. Der er dobbelt så mange handlingstrin. Nu blive rigtigt svært for Mads. Der er kø og larm ved elevatoren og han bruger mere energi på at komme ud, end han får ved at holde pause. Han har ikke længere følelsen af at kunne gå til pause selv, og det vil påvirke hans trivsel og udviklingsmuligheder.

Hørningskolen er i ét plan, men flyttes til tre etager på Sølund. Børn i kørestol, svagtseende eller angste for elevatorer bliver mere afhængige af hjælp fra voksne. Legepladsen bliver svær at komme hen til. Og det forringer deres selvstændigheden og følelsen af at kunne selv. Ved brand stopper alle elevatorer og eleverne skal vente ’et sikkert sted’ på at blive hentet fordi de ikke selv kan komme ned af trapperne.

Eleverne på Center Skovby er venner med dem fra Skovbyskolen. De venskaber lider, hvis Center Skovby flyttes til Finlandsvej. Mange af eleverne har tidligere været forsøgt inkluderet andre steder og det har taget lang tid for dem at falde til på Skovbyskolen. Nu skal de begynde forfra. Der er hverken bibliotek, idrætslokaler eller køkken på Finlandsvej, så børnene skal gå langt for at følge skoleprogrammet.

Der har længe været pladsmangel på Låsby Skole afd. D. Særligt de mindste klasser får nye elever flere gange om året og det har ført til mange skift af lærere, pædagoger og klassekammerater. Selvom en skoleflytning altid er svært for elever med store udfordringer i forvejen, så kan den give færre omrokeringer og mere ro – hvis altså den betyder mere plads mere tidssvarende lokaler og mere ro

Børnetallet stiger i Skanderborg Kommune, nogle vil være børn med handikap og børn, der har brug for et særligt skærmet og specialpædagogisk tilrettelagt tilbud. Det kræver ro om rammerne og skoletilbud, der passer til alle grupper elever. Vi håber, at Undervisnings- og Børneudvalget vil være med til at kigge konkret på, hvad der er bedst for de børn det handler om, så skolen passer til børnene og de ikke skal passe til den - og flyttes rundt igen senere.

Publiceret 30 November 2020 15:00