Martin Frausing Poulsen.

Martin Frausing Poulsen.

Debat:

Sandheden er at O, V, SF og Ø = ny skolestruktur

Byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti i Skanderborg: Martin Frausing Poulsen, Veng, John Haarup Laursen, Stjær, Kjeld Jensen, Dørup

debat Anne Heager (B) og Thomas Cordtz (C) har i et læserbrev, under overskriften; A, B og C = ny skolestruktur, udråbt sig selv til sejrherrer i en kamp, de tabte, uden at gennemskue hvorfor. Det skal vi så afsløre her; A (Socialdemokratiet) har 11 medlemmer af byrådet, B (Radikale) har 2 og C (Konservative) har 1. Det giver tilsammen 14 medlemmer og altså ikke nok til at mønstre et flertal på 15.

John Haarup Laursen.

John Haarup Laursen.

Når den nye skolestruktur vedtages, sker det kun, fordi DF, V, SF og EL vil en anden vej end B og C. En vej, der også indebærer liv i kommunens landsbyer, uden skolelukninger. B og C er blevet fanget i deres eget spil, og det er vi af den overbevisning om, at borgerne i Skanderborg Kommune godt kan se. Sagen er jo den ganske enkelt, at de tre partier røg i mindretal og ikke kunne få deres politik igennem.

Kjeld Jensen.

Kjeld Jensen.

En løgn bliver ikke til sandhed, fordi den gentages igen og igen, som Anne og Thomas gør det. Der var ingen underskrevet aftale om en ny skolestruktur. Der var tale om en indstilling til Undervisnings- og Børneudvalget (U & B udvalget) og altså ikke en underskrevet aftale om ny skolestruktur. Den beslutningskompetence har kun Byrådet.

Anne og Thomas er i deres første perioder i Skanderborg Byråd, så vi vil tillade os at opdatere deres viden i forhold til, hvordan den politiske proces i Skanderborgmodellen er. Når en sag har været behandlet i et af de stående udvalg, så sendes den oftest videre til politisk behandling i økonomiudvalget og byrådet. I begge instanser er det tilladt at blive klogere og ændre på en indstilling. Det sker faktisk til hvert eneste af møderne, uden at nogen påberåber sig, at det er aftalebrud.

Da det gik op for os i Dansk Folkeparti, at dele af indstillingen byggede på falske præmisser, herunder muligheden for at gøre Hylke Skole til en friskole, appellerede vi til, at U & B udvalget skulle tage bestik af de ændrede forhold. Det valgte de ikke at gøre. Da Dansk Folkeparti og Venstre på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde argumenterede for, at sagen skulle tilbage til U & B udvalget, var der inden støtte at hente hverken hos B eller C. Rettidig omhu har således aldrig været aftalebrud.

Søren Erik Pedersen (V) har i et læserbrev tydeligt redegjort for, at han ikke kan genkende de tal, som C bruger. Det kan vi andre heller ikke - og det havde været mere regulært at melde ud, som B gjorde det i Bjedstrup, at skolelukningerne handler om politik og ikke økonomi. De politiske lukninger af folkeskoler er så heldigvis afværget i denne omgang, men vi kan godt læse, hvad B og C forsat er ude på.

Byrådet er i gang med en proces; 'Proces for arbejdet med byrådets trivsel'. Formålet er at få gennemført en 'temperaturmåling' af samarbejdsmiljøet i byrådet. Med de usandheder, der til stadighed flyder især fra C, men nu også fra B, starter termometeret desværre under frysepunktet.

Temperaturen stiger dog, med tanken om at andre partier en A, B og C i denne sag har magten. Bevis: O, V, SF og Ø = ny skolestruktur.

Publiceret 16 November 2020 16:45