Connie Teglgaard var en af dem, der i sommer henvendte sig til UgeBladet med kritik af den manglende information om Cronhammer-projektet. Arkivfoto: Grethe Bo

Connie Teglgaard var en af dem, der i sommer henvendte sig til UgeBladet med kritik af den manglende information om Cronhammer-projektet. Arkivfoto: Grethe Bo

Debat:

Brug for nye kræfter fra 'Folkekirke for alle'

Holger Hedelund Poulsen, Lindbjergvej 6, Skanderborg. Sys Jensen, Riisvej 89, Skanderborg. Connie Teglgaard, Lille Tåningvej 36, Skanderborg og Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Skanderborg

Efter en til tider heftig debat såvel i og uden for menighedsrådet for Ovsted, Tåning og Hylke sogne sommeren igennem blev valgforsamlingen 15. september noget af et chok for det siddende menighedsråd.

Dets formand blev nemlig ikke genvalgt, og kun to ud af fem medlemmer valgt i Ovsted Sogn fik plads i det nye menighedsråd.

I Tåning sogn med to medlemmer blev alle udskiftet, og i Hylke sogn valgte alle fire nuværende medlemmer at undlade at genopstille. Så her blev kun valgt et nyt medlem, som 6. oktober blev suppleret med endnu et nyt medlem.

Men det hele fik en skarp drejning, da der i sidste øjeblik dukkede en liste op med 14 kandidater, der nu udfordrer de oprindeligt valgte.

Dermed er der såkaldt afstemningsvalg 17. november mellem to lister.

Vi finder det dog noget mærkværdigt, at de siddende medlemmer af menighedsrådet valgte at lurepasse til midt i oktober. De kunne jo have meldt sig allerede i september eller have taget nederlaget til efterretning.

Der var jo gode grunde til, at de blev væltet. For eksempel, at de overhovedet ikke informerede i sognene om deres arbejde med blandt andet det nu danmarkskendte Cronhammar-projekt. Som vi i øvrigt ikke har fået 100 procent garanti for, er kasseret for altid af listen med medlemmer fra det nuværende menighedsråd. Men der var andet og mere på færde end netop den udskældte kunstneriske nyindretning af Ovsted kirke. Gravearbejde i forholdene afslørede også, at reglerne om udbud, reglerne om inhabilitet og information af os i sognene var i strid med reglerne.

Hos de ni, der nu står sammen om liste 1, 'Folkekirke for alle', er der enighed om, at linjen fremover skal være helt anderledes end den, det siddende menighedsråd har praktiseret.

Vi er godt tilfredse med, at de har fokus på åbenhed, information og inddragelse i stort som småt.

'Folkekirke for alle' ønsker også at genskabe en nær og vedkommende folkekirke, som tilbyder fællesskab, genkendelighed og traditioner.

Der er selvfølgelig også brug for at konstruktivt samarbejde med alle øvrige, der lægger kræfter i det lokale arbejde.

En af de store udfordringer for det nye menighedsråd bliver at få overblik over, hvorvidt Sneptrup præstegård fremover kan tjene som bolig for en ny, fastansat præst og dennes familie. Der er brugt over 400.000 kroner på arkitekt uden forudgående vurdering fra en ingeniør af, om den overhovedet på fornuftig vis kan restaureres.

Den helt afgørende vurdering er først foretaget for nogle uger siden, og dens resultat er endnu ikke offentliggjort.

Udover dens resultat mangler også en vurdering af den betydning, det får, at motorvejen i baghaven udvides til seks mod nu fire spor. Det vil givetvis betyde mere larm, mere luftforurening og måske ulyst hos en ny præstefamilie til at søge stillingen i sognene.

Det er godt, at 'Folkekirke for alle' vil inddrage alle gode kræfter inklusiv os, der bor i sognene, frem mod den bedste beslutning om præstegårdens fremtid.

Betydningen af kirkens rolle i lokalsamfundet hænger i høj grad sammen med de aktiviteter, den står for udover de traditionelle kirkelige handlinger.

Den vedkommende kirke er aktiviteter inde og ude for alle aldre. Mulighederne er rigtig mange – det er næsten kun fantasien, der sætter grænserne.

”Folkekirke for alle” vil som noget nyt gerne lave en mandeklub, hvor mænd kan mødes på deres betingelser.

På den måde står 'Folkekirke for alle' for noget nyskabende – som også kan være bedre hjælp til ældre uden egen bil til at deltage i aktiviteterne.

Derfor opfordrer vi til at sætte kryds ved de nye kræfter hos 'Folkekirke for alle' ved valget 17. november i Tebstrup Forsamlingshus.

Publiceret 10 November 2020 07:40