Det Radikale Venstres Anne Heeager og Det Konservative Folkepartis Thomas Cordtz havde en stor finger med i spillet, da det nye kompromisforslag til ny skolestruktur blev strikket sammen og hevet i hus. Pressefoto

Det Radikale Venstres Anne Heeager og Det Konservative Folkepartis Thomas Cordtz havde en stor finger med i spillet, da det nye kompromisforslag til ny skolestruktur blev strikket sammen og hevet i hus. Pressefoto

Debat:

A, B og C = ny skolestruktur

Anne Heeager og Thomas Cordtz, byrådsmedlem i Skanderborg Kommune for hhv. Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti

debat Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er hovedarkitekterne bag den justerede aftale om skolestruktur i Skanderborg Kommune, som netop er blevet præsenteret.

Efter V, DF, SF og Ø sprang fra den oprindelige aftale, de selv havde været med til at indgå, stod vi i en situation, hvor der måtte nye løsninger på banen.

Derfor fandt Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Konservative hurtigt sammen for at udarbejde et nyt oplæg, der kunne bringe os ud af dødvandet. Dette var det eneste ansvarlige at gøre, da vi ikke ville svigte den opgave, det er at sikre plads til de cirka 2.000 ekstra skolebørn, vi skal huse i de kommende år.

Med den nye aftale lægger vi op til næsten de samme strukturændringer som i den oprindelige aftale, dog uden at skolerne i Hylke og Bjedstrup lukkes. Inspireret af flere høringssvar indeholder den nye aftale også nye krav til dialogen imellem Byråd og de enkelte skoler.

Den årlige dialog skal fremadrettet fokusere på de enkelte skolers udviklingsmuligheder, men samtidig sikre fortsat opmærksomhed på, at alle skoler skal være fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige. Derfor fokuseres der med aftalen blandt andet på social- og faglig kritisk masse, klassekvotienter og minimumselevtal.

Thomas Cordtz. Pressefoto

Thomas Cordtz. Pressefoto

Det glæder os, at det er lykkedes at samle alle de andre partier på nær Å om den ny aftale. Det er vigtigt, da børnenes og skolernes fremtid er for vigtig til, at vi må tabe det hele på jorden. Det er dog skuffende, at den justerede aftale ikke bringer os i mål rent økonomisk.

Da Hylke og Bjedstrup skoler bevares, og Afd. D på Låsby Skole for nuværende ikke flytter til Bjedstrup, vil der mangle 30 mio. kroner. i anlægsbudgettet. Endvidere vil de 11 mio. kr., der var fundet til et kvalitetsløft, nu skrumpe ind til 6 mio. kroner. Dermed styrkes det samlede skoleområde ikke så meget, som vi havde håbet.

Det havde pyntet gevaldigt, at de partier, der sprang fra aftalen, havde evnet at komme med konkrete forslag til, hvordan vi så kunne finde pengene.

Det har de dog ikke været i stand til. Men vi glæder vi os så over, at det med socialdemokratisk, radikal og konservativt benarbejde alligevel lykkes at lande en aftale, der skaber kapacitet og plads til de ekstra mange børn, vi skal huse – også uden at bunden slås ud af kommunens økonomi.

Og så vil vi selvfølgelig gå til budgetforhandlingerne med en klar forventning om, at V, DF, SF og Ø vil gøre en ekstra indsats for at finde de penge til skolerne, der nu mangler.

Publiceret 10 November 2020 13:15