Anders Nielsens Mindesten. Foto: Wulff

Anders Nielsens Mindesten. Foto: Wulff

Debat: Forskelsbehandling af land og by

Hans Alexandersen, Svejstrupvej 37, Skanderborg

Åbent brev til Frands Fischer; Borgmester Skanderborg kommune:

Allerførst tak til Byrådet for, at mindestenen blev hvor den er. Tak også for at I lyttede til, hvad vi jo tænker, er et helt naturligt og legitimt ønske. Nemlig, at man ikke rører ved mindesmærker, som er sat i en historisk kontekst.

Sagt det så tillad mig at ytre en stille undren: Når nu en kommune overtager en gave og ikke passer den, som det sig hør og bør, hvorfor er det, så at vi lokale dels selv skal finde penge og dels lave arbejdet selv?

Jeg mindes ikke at have set initiativer til, at borgene i Skanderborg selv skal slå græs ved kulturhuset eller vedligeholde Bøgeskoven. Det ligner en forskelsbehandling på land og by, som ikke er rimelig. Og ja, vi skal nol få det fixet herude sådan som lovet, men tillad mig at anmode om en forklaring, der hænger sammen, og som rækker ud over noget med penge.

Jeg afventer spændt en god udlægning.

Publiceret 09 November 2020 17:30