Ovsted Kirke. Foto: PR

Ovsted Kirke. Foto: PR

Debat: Menighedsrådsvalg Ovsted – Tåning – Hylke

Sys Jensen, Risvej 89, Ejer

Vi har før haft valg til menighedsrådet i vores tre sogne. For år tilbage var der valg, om der skulle være kvægbrug eller ej i Sneptrup Præstegård.

I år er baggrunden en anden. Vi skal vi stemme om åbenhed og troværdighed i menighedsrådet i forhold til menigheden - og om dyre forandringer og byggerier i pastoratet. Vi har haft et flertal menighedsrådet, der de seneste fire år , ikke har husket at høre os i betydningsfulde sager.

Indtil foråret havde ingen kendskab til en stor forandring og ombygning af Ovsted Kirke. I mine mange år i Skanderborg Byråd har jeg aldrig oplevet, at man ikke havde borgerinddragelser eller høringer i større sager. Tænk hvis man lukkede Hylke eller Ejer Bavnehøj skolen uden at spørge borgerne.

Et andet vigtig emne er kirkegårdene. De trænger meget til en bedre pasning

Hvis man for 3- 4 år siden havde startet med oplysning til menigheden, og især inden man brugte penge på arkitekter, havde vi i dag ikke haft nogen grund til at klandre det nuværende formandskab af menighedsrådet . Man sidder jo i et menighedsråd som repræsentant for menigheden. Det er ikke menighedsrådet der ejer kirken m.m. Det er os alle.

Nogle i det nuværende menighedsråd , vil fortsætte det store arbejde, man har udført de seneste fire år.

Jeg håber meget, at der er noget man vil være med til at forbedre i de kommende fire år. Den nye liste ”Folkekirke for alle” har flere gode forslag til forbedringer.

Jeg tror, man skal kigge lidt til nabosognene og kigge på aktiviteter til alle aldre. Østbirk sogn har næsten hver uge sammenkomster for ældre enten foredrag - sang eller sammenkomster, og hvert år har man julekoncerter i sognet.

Et andet vigtig punkt er man snarest får ansat en præst i en fast stilling. Nu har man af grunde, jeg ikke kender, haft 3 forskellige vikarer i de seneste 2-3 år. Det er jo ikke holdbart. Der må kunne findes en bolig i området til en præst, indtil man får bygget en ny bolig.

Et andet vigtig emne er kirkegårdene. De trænger meget til en bedre pasning. Man har vel de samme ressourcer på vores kirkegårde, som nabosognene har. Man må jo bruge pengene anderledes eller forkert på vores kirkegårde.

Jeg håber meget, at mange vil støtte op om den liste, der meget demokratisk blev opstillet på valgmødet 15. september. Det er meget vigtigt at vi får åbenhed og inddragelse af menigheden i væsentlige ting i vores sogn.

Derfor mød op 17. november og støt listen og demokratiet. Stem på listen 'Folkekirke for alle'.

Publiceret 05 November 2020 14:15