Bjedstrup Skole. Foto: Privat

Bjedstrup Skole. Foto: Privat

Debat: Bjedstrup Skole er vigtig for Svejstrup

Svejstrup borgerforenings bestyrelse: Jesper Damtoft, Hans Alexandersen, Kasper Najbjerg, Andreas Bech, Eva Boysen Fynboe Ebert

15 huse. Ja, det lyder måske ikke af så mange. Særligt ikke hvis man bor i en by som Skanderborg. Men her i Svejstrup er 15 huse mange. Det er over en fjerdedel af hele den samlede landsby. Femten huse og grunde er blevet handlet på de sidste fire år i Svejstrup. Og der har været tale om et regulært generationsskifte, hvor det primært er pensionister, som har taget afsked med landsbyen, mens børnefamilier er kommet til. Vores landsby er blevet beriget med 32 børn i skole- og førskolealderen svarende til mere end en fordobling af børnetallet.

Et lignende billede tegner sig i de omkringliggende landsbyer, der, ligesom Svejstrup, er en del af Bjedstrup Skoles distrikt. Det er ressourcestærke familier. Mange er udflyttere fra Århus, ja endda helt fra København. Unge familier som ønsker en hverdag med et stærkt lokalt fællesskab placeret midt i naturen. Der købes, bygges og renoveres huse til den store guldmedalje.

De lokale, økonomiske hjul er i den grad i sat i sving, og det bør klinge lystigt i kommunekassen. Det medfører naturligvis også udfordringer for kommunen, hvor man er presset i forhold til at følge med på institutions- og skoleområdet. Det mærker vi også helt lokalt, hvor den nystartede naturbørnehave i Bjedstrup, som fik to år til at vise, at den kunne tiltrække børn, allerede her syv mdr. efter åbningen er fyldt og endda har venteliste.

Vi har også mærket det på den massive efterspørgsel, der i længere tid har været for at åbne vuggestuepladser i Bjedstrup Børnehus, hvilket til vores store glæde for nylig blev bevilget. Vuggestuen har ligeledes fået en flyvende start, hvor syv af 10 pladser allerede er besat halvanden måned efter åbningen.

Udover den massive søgning og opbakning til de to børnehaver og vuggestuen i Bjedstrup, ligger også den lokale tilslutningsprocent til skolen blandt kommunens højeste på knap 90%. Det er derfor med måben, vi følger med i planerne om at lukke skolen. Det er jo netop Bjedstrup skole med den stærke naturprofil og det høje trivselsniveau, der gør, at de mange, mange børnefamilier, som strømmer til i disse år, vælger lige netop dette område. Der er en grund til, familierne vælger at slå sig ned i landsbyerne og ikke f.eks. nogle kilometer herfra i nybyggerkvarteret Kildebjerg i Ry.

Mennesker møder mennesker. Det er overskriften på Skanderborg Byråds vision. Og det er nemlig rigtigt. Mennesker møder mennesker, og herude i Svejstrup sker det blandt andet til sommerrestaurant på præstegården. Det sker til Skt. Hans, landsbyens årlige forskønnelsesdag, fastelavn, juletræstænding og mange flere sociale arrangementer, som vi sætter i søen fra borgerforeningens side.

Derudover er det på Bjedstrup Skole, det i den grad også sker! Børnene møder hinanden på tværs af aldersgrupper, når 3. klasse læser højt for dagplejebørnene i gymnastiksalen. Eller når et par af de store piger sammen med en forælder afvikler det ugentlige gymnastikhold for de 4-5-årige i den lokale gymnastikforening, som også har til huse på skolens område, og hvor forældrene senere samme aften mødes til fodbold, bordtennis, yoga og lignende. I weekenderne er det ligeledes på skolens område, alle aldre mødes, når rollespilsforeningen, Fafner, byder til kamp. Alt sammen drevet af lokale kræfter.

En helt naturlig konsekvens af skolelukningen vil være, at den stærke sammenhængskraft, som lige nu opleves mellem landsbyerne Illerup, Alken, Bjedstrup, Boes og Svejstrup, langsomt risikerer opløsning. Det vil være et kæmpe tab ikke kun for os, som bor herude, men også for Skanderborg Kommune som helhed, der netop har en solid profil udadtil med de sunde landsbyfællesskaber, en stærk naturprofil og samtidig adgang til et blomstrende kulturliv og større byer lige i nærheden.

På vegne af Svejstrup Borgerforening fremsendes dette høringssvar derfor med vores kraftigste anbefaling om at skrive lukning af de små landsbyskoler ud af forslaget til strukturændringer i folkeskoletilbuddet i Skanderborg Kommune.

Publiceret 30 October 2020 16:45