Pressefoto

Pressefoto

Debat: Sæt mere fokus på drengene

Søren Erik Pedersen (V), medlem af Byrådet og Undervisnings- og Børneudvalget

Ann E. Knudsen skriver på Folkeskolen.dk: At vi (kommunerne) taber 20 % af drengene ud af læringssystemet. Før tabte vi dem til håndværkeruddannelserne. Nu taber vi dem mere grundigt. Nu taber vi dem til overførselsindkomsterne.

Noget af en påstand af at lægge navn til som kommunalpolitiker, og tilbage står: Er der nogen sandhed i hjerneforsker Ann E. Knudsens påstand? Ja, det skal jeg ikke afgøre, men i alt fald synes jeg at vi i Skanderborg Kommune står i et paradoks med at drengene ”halter” bagefter pigerne når vi eks ser på dansk-karaktererne ved 9. klasses afgangseksamen.

Dykker man ned i Skanderborg Kommunes 9. klassers elevers afgangseksamen i 2018/2019, var drengene 1,9 karakterpoint efter pigerne i faget DANSK. Det er faktisk meget, - det er faktisk alt for meget.

Er det fordi, pigerne er 1,9 karakterpoint dygtigere end pigerne ?

Nej, det nægter jeg at tro.

Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg husker på en kommentar fra et lærerseminar: 'Vore skoler i dag er blevet for feminine' og med denne kommentar in mente, sammenholdt med Ann E. Knudsens tese, vil jeg forsøge at overveje en påstand om, at vi ikke er dygtige nok til at møde drengene.

Og det er vi simpelthen nødt til at lægge nogle kræfter i for at lykkes med.

Med 1,9 i karakterforskel er det for mig et tegn på at nogle drenge ikke får det ud af den skolegang, som de har krav på.

Og med 1,9 i gennemsnitsforskel – vil forskellen for nogle spænde væsentligt mere end de 1,9.

Hvad gør vi ved det????

Vi kunne måske starte med at lade vores skoler og bl.a Ann E Knudsen drøfte emnet med et udvalg som 'fluer på væggen.

Publiceret 25 October 2020 10:30