Flere partier bør forklare, hvordan kommunens økonomi skal hænge sammen uden skolelukninger, mener Thomas Cordtz (C). Foto: Thor Birk Trads

Flere partier bør forklare, hvordan kommunens økonomi skal hænge sammen uden skolelukninger, mener Thomas Cordtz (C). Foto: Thor Birk Trads

Debat: SF, Ø, DF og V må forklare sig

Thomas Cordtz, Konservativt byrådsmedlem, Lyngvej 14, Ry

2. sep. sendte byrådet en aftale om ny skolestruktur i høring. Aftalen blev til efter et års intensivt arbejde, og alle partier (Å dog undtaget) bakkede indledningsvist op om den.

Aftalen er hurtigt blevet genstand for hård kritik i Bjedstrup og Hylke, hvilket er helt forståeligt, da den peger på skolelukninger i de to byer. Men en samlet aftale, der altså bl.a. peger på lukning af skolerne i Hylke og i Bjedstrup, var den løsning et flertal kunne enes om. Ind til først DF og V trak deres støtte til den aftale, de selv havde indgået, og nu senest også SF og Ø.

Ingen af partierne, der har forladt aftalen, har dog givet svar på, hvorledes de så vil få økonomien til at hænge sammen, og ingen af dem formåede i den budgetaftale, de netop har indgået at finde flere penge til skoleområdet, så skolerne kunne bevares. De foreslog det end ikke i forhandlingerne, hvilket er mærkeligt, når nu bevarelsen af skolerne er så vigtig for dem!

Det eneste, vi hører, er, at man ikke vil lukke skoler. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det ønsker jeg heller ikke. Bl.a. derfor stod C uden for budgetforliget og sikrede med vores konservative budgetforslag, at der ville være økonomisk råderum til alligevel at sikre skolerne, hvis aftalen skulle falde. Og bl.a. derfor afventer jeg lige nu, at høringen tilendebringes i håb om, at den gode løsning viser sig.

Men flertalsgruppen – som altså tæller V, DF, SF og Ø - har med deres vedtagne budget ikke sikret sig på samme facon. Med de fire partiers udmeldinger er der ikke flertal for aftalen og forkastes den, skal der findes yderligere 80 mio. kr. til anlæg, som de ikke har anvist finansiering for. De penge kan som bekendt kun findes på tre måder: Flere skattestigninger, flere besparelser eller ved at droppe eller reducere i andre anlæg.

Så kære V, DF, SF og Ø. Hvor skal pengene komme fra? I har fortalt, hvad I IKKE vil. Men hvad vil I så i stedet? Hvor vil I finde de 80 mio. kr. I mangler til anlæg? Og hvor skal de 11 mio. kr., skoleaftalen frigør til bedre undervisning, komme fra? Skal skatterne sættes yderligere op? Skal der spares på ældre- og handicapområdet for at finde pengene? Skal de grønne ambitioner neddrosles? Skal skolebyggeriet i Ry, udvidelsen af Dagmargården, haludvidelsen i Hørning eller plejehjemsplanerne i Galten droppes? Eller skal deponeringen af 70 mio. kr. til den nye svømmehal i Skanderborg? Vi savner svar.

Publiceret 24 October 2020 10:05