Skoledistriktsændringer mellem skolerne Virring, Stilling og Niels Ebbesen bør sendes i høring, lyder det i dette læserbrev.

Skoledistriktsændringer mellem skolerne Virring, Stilling og Niels Ebbesen bør sendes i høring, lyder det i dette læserbrev.

Debat: Skoledistriktsændringer mellem skolerne Virring, Stilling og Niels Ebbesen bør sendes i høring

Martin Ingemann-Kristiansen, Hjorts Allé 34, Virring, Skanderborg

Den planlagt ændring mellem skoledistrikteterne Virring Skole, Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen bør have en særskilt høringsproces. At lave en så stor ændring, der kan få indvirkning på lokalsamfundene bør have fuld fokus så skolebestyrelserne og forældrene kan være med i en proces, der bliver så åben som muligt.

I Anebjerg kan en ændring af skoledistriktet få store konsekvenser for områdets lokale forankring til Stilling by. Der er en hel naturlig tilknytning til Stilling by og skole som er baggrunden for nuværende og fremtidige beboeres valg af området.

Da stregerne for de nye distrikter ikke er tegnet endnu, er der mange ubesvarede spørgsmål , ikke mindst for Virring skoledistrikt. Bliver distriktet mindre og dermed færre elever på Virring skole?

Virring er en by i vækst, hvordan imødekommes det med teksten i aftalen om at “ Med distriktsændringen er forventningen, at anlægsbehovet i Stilling og Virring bliver reduceret med henblik på en besparelse på anlægsudgifter” . Betyder det ,at hvis der i fremtiden bliver kapacitets udfordringer på Virring skole, vil der ikke blive foretaget investeringer og kan det have konsekvenser for overbygningen?

Skoledistriktsændringen er blot en del af mange elementer i den nye skolestruktur og de berørte bliver efterladt med flere spørgsmål end svar. Derfor bør der laves en selvstændig høringsproces, hvor alle aspekter kan komme frem så beslutningen sker på det bedst mulige grundlag.

Publiceret 23 October 2020 09:00