Birgitte Majgaard (C). Arkivfoto

Birgitte Majgaard (C). Arkivfoto

Debat: Vakler taburetten?

Birgitte Majgaard, formand for Det Konservative Folkeparti i Skanderborg

Borgerne må være godt forvirrede over flere partiernes ageren den senere tid. Aftaler indgås det ene øjeblik, og undsiges så det næste. Først var der skolestrukturaftalen, som SF, Ø, DF og V først medvirkede til at udarbejde, bakkede op om og senere stemte for ad flere omgange.

Der er ingen, der har lyst til at lukke skoler. For vi ved jo alle, at skolerne betyder noget for både elever, forældre og hele lokalområdet. Og det kan da heller ikke komme som en overraskelse for nogen, at der lyder et ramaskrig fra de berørte.

Desværre har mange års dårlig styring af kommunen gjort det nødvendigt. I hvert fald med den budgetlægning, som Socialdemokraterne og deres støttepartier står for. Og så er politik det muliges kunst, hvor der må laves kompromisser. Sådan er det. Men jeg kan ikke lade være med at sidde med en fornemmelse af, at nogle er blevet bange for deres taburetter ved næste valg, når de nu pludselig skifter mening efter et helt års udvalgsarbejde.

Dansk Folkeparti underskrev aftalen og bakkede op om den, men kom så kort tid efter på andre tanker og var nu pludselig imod. Begrundelsen var, at man er imod skolelukninger. Men hvorfor så indgå en aftale, der indeholder skolelukninger som mulighed?

V sad også med hele vejen, underskrev aftalen og stemte for den i Undervisnings- og børneudvalget, men kom så pludselig på andre tanker og stemte efterfølgende imod aftalen i Økonomiudvalget og i byrådet.

SF og Ø har ligesom de andre to partier også været med til at udarbejde aftalen og været med hele vejen, underskrevet og stemt for, men har nu i seneste uge meldt ud, at de alligevel ikke vil være med.

Det er aldrig forbudt at bliver klogere, og det er helt i orden at ændre holdning i en sag. Men hvis man er så meget imod skolelukninger, hvorfor indgik man så skolestrukturaftalen i det hele taget? Og hvorfor sikrede man med det netop indgåede budget ikke flere penge til skolerne, hvilket flere af de fire partier havde lovet?

Spørgsmålet er nu, om de også er ved at lægge afstand til og løbe fra deres egen budgetaftale. I den kan man nemlig læse følgende: Forligspartierne (Læs: herunder V, DF, SF og Ø) er enige om, at ingen på forhånd har taget stilling til det forslag om ændret dagtilbud- og skolestruktur, som Byrådet netop har sendt i høring, herunder også spørgsmålet om skolelukninger. Partierne afventer den igangværende høring af strukturforslaget, inden der træffes endelige beslutninger om strukturforslagene.

Men nu har DF, V, SF og Ø altså taget stilling, før høringen er tilendebragt. De har meldt ud, at de ikke vil være med og underløber dermed både skoleaftalen, de selv har medvirket til at udarbejde, og store dele af det budget, de selv har været med til at indgå. Det skal blive spændende at se, hvordan de har tænkt sig at forklare deres ageren og ikke mindst hvor de nu vil finde pengene. Der er ikke noget at sige til det, hvis borgerne er forvirrede.

Publiceret 22 October 2020 09:00