Mira Issa Bloch, Alternativet.

Mira Issa Bloch, Alternativet.

Debat:

Skanderborg Kommune skal lytte mere

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet

debat For meget kassetænkning og for korte tidsfrister står i vejen for god borgerindragelse. Kommunen skal blive bedre til at slå ørene ud og høre, hvad både natur og borgere har brug for.

En af byrådspolitikernes vigtigste rolle, er at lytte. Vi skal lytte til de mennesker, vi lovgiver for. De mennesker der har valgt os, og som vi repræsenterer i byrådet. Og vi skal lytte til naturen, når klimaforandringer og biodiversitetskrisen viser os, at vi er på vej i den forkerte retning.

Ingen af delene, er Skanderborg Kommune gode nok til.

Det blev tydeligt, da vi på sidste byrådsmøde skulle debattere budgetforliget og kommissoriet til den næste kommuneplan. Der var i hvert fald ikke lyttet nok til naturen.

I Alternativet mener vi, at klimakrisen er så alvorlig at vi også i Skanderborg skal sætte betydelige beløb på budgettet til at skabe grøn omstilling. Det mener vi langt fra er blevet tilfældet og derfor har vi ikke skrevet under og havde i stedet lavet vores eget budgetforslag.

Stod det til Alternativet, skulle alt vores arbejde i kommunen være gennemsyret af grøn omstilling og bæredygtighed. For det er det, naturen og klimaforskerne siger til os.

Men det er altså ikke kun, når det kommer til naturen, at Skanderborg Kommune trænger til, at slå ørene ud.

Vi finder på for mange kasser på forhånd, når vi spørger borgerne, hvad de mener, og på den måde går vi måske glip af værdifulde tanker, der ikke passer i kasser. Og samtidig giver vi ikke altid borgerne ordentlig tid, til at svare, når vi spørger.

Sagen om tillægget til skolerapporten viste, at der ikke altid er tid nok. Næsten halvdelen af de skoler, der har indgivet svar til kommunens rapport, har ikke haft tid til at vende svarene i skolebestyrelsen. Og selv én af de skoler, der fandt tid – nemlig Morten Børup Skolen– klagede over, at svarfristerne var alt for korte. Det samme var gældende for budgetforslagene, de havde endnu korter frist. Hvis vi skal lytte til borgerne, er vi nødt til at give dem bedre tid til at svare.

I Alternativet mener vi, at der i borgerhøringer altid skal være tid og plads til helt nye tanker – også selvom de ikke passer i de systemer, kommunen sætter op.

Det bedste, vi som politikere kan gøre er at lytte, før vi kommer med svar. Det er faktisk nødvendigt, for at vise respekt overfor dem, vores beslutninger går ud over.

Publiceret 13 October 2020 08:00