Forslaget til ny skolestruktur i Skanderborg er lige nu i høring. Arkivfoto

Forslaget til ny skolestruktur i Skanderborg er lige nu i høring. Arkivfoto

Debat:

SF ønsker at bevare landsbyskolerne

SF's byrådsgruppe, Søs Elmstrøm og Claus Leick

debat Forslaget til ny skolestruktur i Skanderborg er lige nu i høring. Det er en vigtig høring, hvor kommunens borgere kan komme til orde med holdninger og forslag. Der er allerede nu kommet mange velbegrundede kommentarer og forslag, som vi i SF mener bør indgå i en endelig aftale om ny skolestruktur, hvor landsbyskolerne kan fortsætte.

Vi erkender, at det kan være en udfordring med få elever i klasserne på nogle af kommunens landsbyskoler. Det kunne løses ved at lukke fx Bjedstrup og Hylke skoler, som samtidig vil give de øvrige skoler et tiltrængt økonomisk løft.

Vi foreslår, at vi går en anden vej og finder en løsning, hvor landsbyskolerne kan overleve, samtidig med at de større skoler får flere penge til bedre kvalitet.

• Landsbyskolerne er mange steder det kit, der binder det gode liv sammen i de mindre byer. Derfor kan man ikke se på økonomi og klassekvotienter isoleret - det handler om, at have en helhedsbetragtning for, hvad der sker i landsbyerne , hvis man lukker deres skoler. Der er ingen tvivl om, at det vil have alvorlige følger for landsbyerne.

• Det bør være muligt ved næste års budgetforhandlinger at finde penge til at give skoleområdet et tiltrængt økonomisk løft. SF vil gerne være med til at finde pengene, selvom det ikke bliver let.

• Nogle af høringssvarene peger på, at de kommende års indskrivning på nogle af landsbyskolerne er højere end forventet, hvilket tyder på, at der kommer flere elever i klasserne. Det er godt for landsbyerne og skolerne. SF mener, at det bør være et af argumenterne for at stille planerne om skolelukning i bero.

• Det er foreslået, at landsbyskolerne kan indgå i et forpligtende samarbejde med de større skoler om at åbne op for elever, der trænger til en overskuelig ramme og mere tryghed i deres hverdag. Det kan give flere elever i klasserne og samtidig hjælp nogle elever til en bedre hverdag, som måske kan forhindre at de senere ender i et specialtilbud. En genial måde at løse flere udfordringer på, som SF mener vi skal gennem- og indarbejdet i fremtidige aftaler mellem skolerne.

• Landsbyskolerne kan måske udnytte deres bygninger og arealer bedre ved at udnytte lokaler og jord til undervisningforløb for kommunens øvrige skoler - fx natur- og klimaundervisning.

• Endelig vidner landsbyernes store engangement for at bevare deres skoler, om alt det en kommune kan drømme om ift sammenhold og vilje til at arbejde for det gode liv i lokalsamfundene. Sammenholdt med de øvrige argumenter for at bevare landsbyskolerne, tæller det også rigtigt meget.

Vi lytter gerne til flere gode høringssvar, men for SF er det allerede nu klart, at vi vil arbejde for en løsning, hvor landsbyskolerne kan overleve. En løsning, hvor vi også vil arbejde for at flest mulige af byrådets partier er med i en endelig aftale.

Publiceret 12 October 2020 06:00